Lättare för patienter att anmäla fel i vården

Sjukvårdspersonal som inte sköter sig ska straffas hårdare och
det ska bli lättare för patienter att anmäla problem. Det är några av de ändringar
som den nya patientsäkerhetslagen innehåller.

9 feb 2010, kl 13:32
2

Annons

Sjukvårdspersonal som begår fel och misstag kommer att drabbas av strängare påföljder. Det framgick när socialminister Göran Hägglund (KD) presenterade lagförslaget Patientsäkerhet och tillsyn idag. Socialstyrelsen är också tänkt att bli den viktigaste myndigheten vad gäller patienternas makt istället för HSAN som får en rent administrativ funktion.

Patienterna kommer att få det lättare att anmäla fel. Bland annat föreslår regeringen att det inte, som idag, ska vara nödvändigt att ange vem det är som gjort sig skyldig till ett misstag. Det ska räcka att man som patient upplever att fel har begåtts.
– Det är väldigt svårt för en patient att veta exakt vem som gjort vad och den nya lagen kommer att göra det lättare för patienten att anmäla fel, sade Göran Hägglund.

I lagförslaget föreslås Socialstyrelsen få ytterligare 42 miljoner för att bland annat kunna samordna patienternas klagomål med nya oanmälda inspektioner av vården. Myndigheten ska också regelbundet sammanställa antalet vårdskador och föreslå påföljder.
– Vi har varje år 100 000 personer som skadas i vården och 3000 som avlider. Förutom att det är tragiskt så kostar det samhället omkring sex miljarder kronor varje år, sade Göran Hägglund.

Felaktig läkemedelsanvändning uppgavs vara en av de stora källorna till vårdrelaterade skador och här pekade Göran Hägglund på att flera nationella åtgärder inom it och läkemedelsbehandling är på gång för att göra systemet säkrare.

En annan förändring är att vårdpersonal som orsakat allvarliga fel kan få sin legitimation indragen eller beläggas med en prövotid på tre år. Under den tiden ska personen arbeta under skärpt kontroll av Socialstyrelsen. Det ska under tiden upprättas en handlingsplan för att personen ska förbättra sin kunskap och sitt arbete. De påföljder som nu finns, erinran och varning försvinner. Göran Hägglund sade att förhoppningen är att färre legitimationer ska dras in i framtiden genom att systemfel i till exempel läkemedelsbehandling hittas och sedan åtgärdas.

Den nya lagen förväntas träda i kraft den 1 januari 2011.

2 Kommentarer

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer

  1. Äntligen! Bättre sent än aldrig, att man ser över denna bit med dålig behandling av patienter i vården. Det är ju trots allt inte patienterna som gör felen men det är de som straffas av det. Vad blir det med ALLA de som redan råkat ut för fel, brister, nonchalans och som sitter idag och mår dåligt av fel behandlingar. Eller rentav alla de som mist nära och kära p g a dålig vård. Själv miste jag min moder i allt för låg ålder. Det enda hon gjort var att hon föddes med dåligt hjärta. I vuxen ålder blev hon op. När nästa op tillfälle behövdes sa man till henne att hon fick leva på halvfart resten av livet. Det höll i fem månader och detta var p g a att de läkare som op tidigare ville op henne men fick inte för POLITIKERNA då det skulle kosta samhället för mycket. Fem barn och nio barnbarn, blev utan sin mor som bara blev 65 år och låg samhället till last. Skulle kunna ta upp mycket mycket mer.

  2. Det är vanligt inom äldrevården/-sjukvården, att man skyller på patienten själv! Oavsett om det gäller skador och sjukdomar. Om en gammal människa ramlar och bryter sig, så är det ju för att personen är gammal, inte för att läkemedel ger yrsel! Om en gammal människa inte äter, så är det ju för att personen vill dö, inte för att storköksmaten är undermålig och illasmakande. Samma här – skulle kunna ta upp mycket mer.