Landstingens läkemedelsbudget för 1998 ännu inte klar

Om drygt ett halvår övertar landstingen kostnadsansvaret för läkemedlen i Sverige. Detaljerna i avtalet med staten skulle ha varit klart 31 mars, men ännu är man inte överens om slutsumman för 1998 års läkemedelsbudget och villkoren för vinst- och förlustdelningen för åren 1999 och 2000.

20 jul 2002, kl 17:07
0

Den läkemedelsbudget som landstingen kommer att få röra sig med 1998 är ännu inte klar. Det som har ställt till förhandlingarna är förra årets hamstring. I en överenskommelse mellan staten och landstingen från september i fjol sägs det att budgeten för 1998 ska fastställas med senast kända utfall som grund, men det senast kända utfallet ? 1996 ? går inte att använda på grund av hamstringen.
? Vi är ju överens med staten om att landstingen ska få betalt för vad läkemedlen kostar, säger Marianne Boivie. Det som är problemet är att hamstringen under slutet av förra året helt förryckte våra möjligheter att se 1996 som ett normalår.
Tidningen Dagens Medicin har publicerat uppgifter om en läkemedelsbudget för 1998 på 13,9 miljarder, men den siffran är inte riktig, enligt Marianne Boivie.


Vinst- och förlustdelning
Staten och Landstingsförbundet förhandlar också om den vinst- och förlustdelning som ska gälla för åren 1999 och 2000. För i år gäller att om läkemedelsbudgeten på 12,66 miljarder överskrids så täcker staten upp 90% av kostnaderna medan landstingen endast behöver stå för 10%, dock maximalt 50 miljoner kronor. Skulle däremot läkemedelskostnaden för staten bli lägre än 12,66 miljarder så tar staten 60% av ?vinsten? medan landstingen får resten.
För 1998 trappar staten ner sin förlustgaranti genom att täcka 80% av ett eventuellt överskridande av budgeten och landstingen får därmed stå för 20%, dock maximalt 100 miljoner. När det gäller en eventuell ?vinst? så tar staten 40% och låter landstingen behålla 60%.
Ett avtal måste godkännas av Landstingsförbundets styrelse innan det blir offentligt och de samlas nästa gång den 30 maj.