"Läksak och kommittéerna i Stockholm välkomnar Ipuls"

IPULS, REPLIK PÅ LEDARSTICK AV ANDERS CRONLUND I LMV 9/05

2 nov 2005, kl 14:00
0

I ett ledarstick frågar Läkemedelsakademins utbildningschef Anders Cronlund om vi avser att granska våra utbildningar via Ipuls. Han påstår att vi går förbi Ipuls.

Vår åsikt är att Ipuls är ett viktigt instrument för att granska utbildningar med läkare som deltagare.

I Stockholm genomförde de fem lokala kommittéerna och Läksak totalt 740 utbildningsaktiviteter för 17 000 deltagare år 2004. Majoriteten av utbildningsinsatserna sker direkt på kliniker och vårdcentraler som korta informations- och fortbildningsmöten på användarnas villkor.

Det är således inte regelrätta kurser och därför har vi inte sökt certifiering hos Ipuls.

Våra producentoberoende arrangemang är eftersökta och ofta fullbokade vilket i sig är bevis på att vi har hög kvalitet i vår informations- och utbildningsverksamhet.

Vi kan glädja Anders Cronlund med att en av våra framtidssatsningar ? en 5-poängskurs i evidensbaserad medicin för intresserad sjukvårdspersonal och medlemmar i Läksak och kommittéer ? precis blivit Ipulscertifierad. Denna kurs sker i samarbete med Karolinska institutet.

Vi kommer att ansöka om Ipulscertifiering för våra flerdagarskurser i framtiden.

Lars L Gustafsson
Professor, ordförande Läksak

Jan Hasselström
Husläkare, ordförande Sydvästra läkemedelskommittéen,
Ordförande i Läksaks fortbildningsutskott