Annons

Läkemedlens miljöpåverkan studeras tvärvetenskapligt

Forskare vid Sahlgrenska akademin får 7,4 miljoner kronor under fyra år för att studera effekterna av läkemedel i miljön. Ökade kunskaper behöves för beslut om förbättrad reningsteknik eller vilka restriktioner som ska läggas på olika läkemedel.

31 mar 2004, kl 12:10
0

Forskningsanslaget kommer från MISTRA, Stiftelsen för miljöstrategisk forskning. Projektets mål är att ta fram biomarkörer hos fisk, som i högre grad än andra djurgrupper är utsatta för påverkan, bland annat genom utsläpp av avloppsvatten.
? I dag saknas kunskap om hur man mäter miljöeffekter av läkemedel, säger Joakim Larsson, som leder projektet tillsammans med professor Lars Förlin vid zoologiska institutionen vid Göteborgs universitet.
Det är angeläget att fylla denna kunskapslucka för att i framtiden kunna fatta riktiga beslut, menar han.
Forskarna har utvecklat ett nytt och tvärvetenskapligt koncept som gör det möjligt att studera hur läkemedel påverkar ämnesomsättningen och genprodukter i fisk.
För att kunna koppla effekter i miljön till specifika läkemedel tittar forskarna på olika mönster av förändringar i fisken. Joakim Larsson säger att det är viktigt att veta hur allvarliga problem läkemedel orsakar i miljön.
? Denna kunskap behöver myndigheterna för att kunna besluta om förbättringar i reningsteknik eller vilka restriktioner som eventuellt ska åläggas olika mediciner. Vår forskning leder förhoppningsvis också till effektivare prövning av läkemedels miljömässiga risker, samtidigt som läkemedelsindustrin får bättre förutsättningar att kunna utvärdera miljörisker innan nya produkter kommersialiseras.