Annons

Läkemedelsverket: ?EU-kommissionens förslag räcker inte?

EU-kommissionens förslag på centrala årsavgifter för läkemedel kommer inte att räcka för att finansiera de enskilda EU-ländernas insatser, menar man på det svenska Läkemedelsverket.? Hela systemet är underfinansierat, säger Anders Broström, vid Läkemedelsverket.

19 jul 2002, kl 03:09
0

I EU-kommissionens förslag på framtida avgifter till EU:s centrala godkännandemyndighet EMEA finns ? förutom en grundansökningsavgift för nya läkemedel på 1,7 miljoner kronor samt en avgift för utökning av en produkt med en ny dos eller ny läkemedelsform på 425 000 kronor ? ett förslag om en helt ny årsavgift. Årsavgiften på 500 000 kronor ska dels täcka vissa av EMEA:s kostnader, men även fördelas ut till de olika medlemsländernas myndigheter för att täcka deras kostnader för bl a biverkningsövervakning av de centrala läkemedlen.
EU-kommissionen har i över ett år kritiserat det svenska Läkemedelsverket för att de tar ut årsavgifter för centralt godkända läkemedel och den föreslagna centrala årsavgiften skulle kunna vara ett sätt att lösa striden på. Men så kommer det alltså inte att bli.
? Nej, den föreslagna avgiften räcker inte för att täcka kostnaderna i alla medlemsländerna, säger Anders Broström, ansvarig för EU-frågor på Läkemedelsverket.
? Förslaget förändrar därför inte våra krav på att fortsätta att ta ut årsavgifter för centralt godkända läkemedel, säger han.
EU-kommissionens förslag ska upp i Ministerrådet för beslut nu i juni och det kan sedan träda i kraft tidigast under hösten.