Annons

Margit Gennser vill centralisera läkemedelskostnaderna

Riksdagskvinnan Margit Gennser (m) vill bryta upp läkemedelsreformen och ta tillbaka läkemedelskostnaderna till staten. Dessutom föreslår hon ett försäkringsliknande avgiftssystem istället för den skattefinansierade läkemedelssubvention som finns idag.

19 jul 2002, kl 03:11
0

Annons

Grundtesen i Margit Gennsers (m) nyutkomna bok ?Den rätta medicinen? med underrubriken ?Apoteksmonopolet vid vägs ände? är att kostnader för läkemedel och sjukvård ska ligga på statlig nivå för att garantera medborgarna en betryggande rättssäkerhet inom sjukvården. Hon menar på allvar att dagens system kan leda till att äldre, vårdkrävande personer i framtiden inte självklart kommer att tillåtas flytta till ett annat landsting eftersom detta landsting då inte har fått del av den landstingsskatt som personen betalat under sitt liv.
? Ja, vi har redan haft ett antal sådana fall när det gäller äldre i primärkommuner där de velat flytta men fått nej, säger hon. Om det blir ont om pengar i framtiden så finns denna risk även i landstingen.
Hon pekar också på de mer eller mindre godtyckliga skillnader som kan uppstå mellan landsting där t ex äggstockscancer inte behandlades med det dyra cancermedlet Taxol i Skåne, medan de gjorde det i Halland. Vilken vård man får beror alltså på i vilket landsting man bor.
Margit Gennsers bok kan ses som en mindre skuggutredning till både HSU 2000:s delbetänkande och Lars Jedings utredning. Hon förslår där också en nytt sätt att finansiera läkemedelsnotan. Genom att sänka skatten och samtidigt inrätta ett försäkringsliknande system där alla som vill ha fri medicin betalar 100 kronor per månad får man ett system där individen får ett större ansvar och större frihet.
Margit Gennser menar fortfarande att Apoteket AB ska konkurrensutsättas och hon vill gå längre än vad Lars Jeding gjort i sitt förslag. Hon menar att man måste sälja ut 300?400 apotek för att få igång en reell konkurrens i apoteksledet.
? Genom att behålla Apoteket statligt tar Lars Jeding bort monopolet formellt, men behåller det reellt. Det är bättre att dela upp det och därigenom få en bättre struktur, säger hon.