Annons

Läkemedelsprofilerna viktiga trots förskrivningsstöd

Att förskrivningsstöden byggs ut innebär inte att apotekens läkemedelsprofiler minskar i betydelse. I profilerna finns viktiga uppgifter om patientens läkemedelsanvändning som inte går att få via förskrivningsstöden.

17 okt 2003, kl 14:57
0

Syftet med både förskrivningsstöd och läkemedelsprofiler är att förbättra läkemedelsanvändningen för patienten.
Förskrivningsstöden är till för att ge läkarna råd i förskrivningsögonblicket medan läkemedelsprofilerna är ett apoteksbaserat system för stöd vid kundrådgivningen där man även låter förskrivarna ta del av uppgifter om patientens läkemedelsanvändning som registrerats på apoteket.
?En viktig skillnad är att förskrivningsstöden ger information om vilka läkemedel som är förskrivna medan läkemedelsprofilerna talar om vilka läkemedel som patienten faktiskt har hämtat ut, säger Annika Svedberg som varit projektledare för profilprojektet.
I profilerna registreras även uppgifter om vilka naturläkemedel, kosttillskott och receptfria läkemedel som patienten använder. Cirka hälften av kunderna som ingick i det första pilotprojektet med läkemedelsprofiler använde receptfria läkemedel regelbundet och en fjärdedel uppgav att de använder naturläkemedel och kosttillskott.
?Sånt påverkar ju effekten av andra läkemedel, säger Annika Svedberg.


Mer fullständig bild
Apotekspersonalen registrerar även läkemedelsrelaterade problem som man har upptäckt i kundmötet och åtgärder som vidtagits. Det är information som många läkare tycker är viktig, menar Annika Svedberg.
En annan fördel med läkemedelsprofilerna är att de registrerar alla läkemedel oavsett förskrivare. De flesta landsting har bara listor över det som är förskrivet på patientens egen klinik eller vårdcentral. I vissa fall, som i Norrbotten, har man en gemensam lista för landstinget där nästan alla enheter ingår.
Annika Svedberg tror att läkarna på sikt kommer att använda både läkemedelsprofiler och förskrivningsstöd och att de båda systemen i framtiden kommer att ligga kopplade till varandra.


Enklare system
?Vi arbetar också på att det ska bli enklare för sjukvården att ta del av de databaser som ligger inom Apoteket utan en massa olika lösenord. Det kan till exempel vara statistik, e-dos, e-recept eller läkemedelsprofiler. Det blir upp till varje läkare att bestämma sig för vad man har mest nytta av och det kan vara olika i olika situationer, säger hon.
Än så länge är det inte så många läkare som har tillgång till både förskrivningsstöd och läkemedelsprofiler. På varje apotek som har arbetat med profiler ingår som mest 100 kunder och uppdelat på respektive läkare blir det inte så många.
Patrik Midlöv är läkare vid Tåbelunds vårdcentral i Eslöv där man använder läkemedelsprofiler. Han tycker att han har nytta av profilerna, och att det kan bli ännu bättre när fler patienter är med.
Han har mest använt profilerna i form av att patienten haft med sig sin profil vid besöket, men även elektroniskt.
? Det som är positivt är att man även ser förskrivningen från andra läkare samt om patienten använder naturläkemedel eller receptfria läkemedel. Det är en stor poäng, säger han.
Han har ännu ingen erfarenhet av förskrivningsstöd och menar att användbarheten av de båda systemen tillsammans kommer att bero på hur kompatibla systemen blir samt hur mycket extra arbete det blir i förhållande till nyttan.


Bättre kontakt med kunderna
På de apotek som har arbetat med läkemedelsprofiler har man över lag goda erfarenheter.
?Det positiva är att man verkligen får använda sig av farmacevtisk omsorg som man har pratat om så länge, säger Margareta Lindgren på apoteket Tranan i Bromma.
Hon tycker att hon får bättre kontakt med kunderna som vågar ställa frågor på ett annat sätt. Hon tycker inte att det har varit varken svårt eller krångligt att sätta sin in i arbetet. På Tranan är man idag två och ska snart bli tre farmacevter som arbetar med profiler.
Från läkarhåll har hon inte fått så mycket reaktioner.
? De har i alla fall inte varit negativa. Jag tror uppriktigt sagt inte att de har varit inne så ofta och tittat i profilerna. Jag vet att många kunder tar med sig utskriften av profilerna till läkarbesöket, säger Margareta Lindgren.
Även kunderna är positiva. En undersökning bland de som prövat läkemedelsprofiler visar att närmare nio av tio kunder vill ha kvar den.


Byggs ut på sikt
Pilotprojektet med läkemedelsprofiler är nu avslutat och arbetet kommer att drivas vidare inom affärsområde Hälsa. Än så länge händer ingenting förutom att pilotapoteken arbetar vidare med läkemedelsprofiler. I år kommer inga ytterligare apotek till, men nästa år är tanken att det ska bli fler.
? Vi har rekommenderat att man inte går för fort fram och att man börjar på de apotek som har bäst förutsättningar. Det är viktigt att inte tumma på kvalitén och att fortsätta att följa upp arbetet, säger Annika Svedberg.
När projektet, som startade våren 2002, hade kommit halvvägs gjordes en utvärdering. Sammanlagt 523 patienter hade godkänt att data om deras läkemedelsanvändning registrerades och 90 procent av dessa godkände också att vårdcentralen kunde ta del av uppgifterna.
Utvärderingen visade att en fjärdedel av identifierade problem berodde på interaktioner mellan olika läkemedel. De flesta av dessa var dock inte allvarliga eller akuta och i flera fall kunde farmacevten hjälpa till att lösa problemen. En lika stor andel av problemen handlade om att patienten inte använde sina läkemedel på rätt sätt.