Läkemedelsförsäljning i världen ökade med åtta procent

Försäljningen av läkemedel i världen ökade med åtta procent förra året. USA utgör den största marknaden, största klass är magsårsläkemedel och största enskilda produkt är atorvastatin (Lipitor).

26 feb 2003, kl 14:01
0

Den totala försäljningen av läkemedel stannade på runt 430 miljarder dollar för 2002. Uppskattningen baseras på en undersökning som omfattar 90 procent av all förskrivning av receptbelagda läkemedel och vissa OTC-preparat i drygt 80 länder. Undersökning är utförd av IMS Health.

Nordamerika, Europa (i form av EU) och Japan svarar för 85 procent av världsmarknaden. Försäljningen i Nordamerika ökade med tolv procent och svarar i dag för 51 procent av alla försäljning. EU steg med åtta procent, övriga Europa nio procent och Japan stannade ökningen på en procent. I Latin- och Sydamerika minskade försäljningen med tio procent medan övriga Asien, Afrika och Australien steg elva procent.

Magsårsläkemedel toppar klasslistan och steg med nio procent förra året, på andra plats kom kolesterolsänkare (+12 %) och på tredje de antidepressiva läkemedlen (+5 %).

Bland de ledande preparaten toppar atorvastatin (Lipitor) med en försäljning om 8,6 miljarder dollar (+20 %), simvastatin (Zocord) ligger på andra plats med 6,2 miljarder dollar (+13 %) och omeprazol (Losec) är på tredje plats med 5,2 miljarder dollar. Däremot tappar omeprazol 19 procent i sin försäljning. Det enskilda preparat som ökar mest är Eli Lillys schizofrenipreparatet olanzapin (Zyprexa). Förra året steg försäljningen med 21 procent till 4 miljarder dollar.