Läkemedel på bensinstationer i Norge

Nu har läkemedelsförsäljningen i detaljhandeln kommit igång i liten skala i Norge, efter avregleringen den 1 november. Detta trots att reformen obstruerats av de tre dominerande apotekskedjorna.

6 nov 2003, kl 19:17
0

Annons

En Shell-bensinmack i Mortensrud, Oslo, blev igår först i Norge att sälja receptfria läkemedel utanför apotek, enligt Aftenpostens nätupplaga.

Trots att försäljning av receptfria läkemedel varit tillåtet i Norge sedan den 1 november har försäljningen inte kommit igång i någon större omfattning. Bakgrunden är att de tre dominerande apotekskedjorna deklarerat att man ska sluta marknadsföra varumärken som grossistföretagen levererar till detaljhandeln.
Till bakgrunden hör att apotekskedjorna äger eller har starka intressen i grossistföretagen i Norge.

Norska myndigheter utreder nu apotekskedjornas agerande; i tisdags kväll gjorde norska konkurrensverket husrannsakan hos fyra företag och beslagtog dokument. Frågan har också nyligen dryftats på ett möte mellan hälsominister Dagfinn Höybråten, som uttryckt upprördhet över sabotaget mot reformen, och representanter för kedjorna.