Annons
Läkemedel och miljö högt upp på agendan

Läkemedel och miljö högt upp på agendan

Runt 250 ton läkemedel hamnar i hushållssoporna varje år. Hållbarhet och miljö är högaktuella frågor.

5 jun 2017, kl 10:38
0

I förra veckan kom en ny förteckning över miljöbelastande läkemedel från Stockholms läns landsting. I den listas över 25 läkemedel som klassas som miljöbelastande. Tio nya substanser har lagts till listan, och femton finns kvar från föregående förteckning. Arbetet med förteckningen är en del i Stockholms läns landstings miljöprogram för 2017–2021.

Det har skett en snabb kunskapsutveckling inom området läkemedel och miljö. Medvetenheten om problemen har också ökat de senaste åren. Som Läkemedelsvärden.se rapporterat lämnade Naturvårdverket nyligen in en rapport där man har utrett förutsättningarna för avancerad rening av läkemedelsrester från avloppsvattnet.

Enligt beräkningar från Läkemedelsverket kasseras omkring 1500 ton läkemedel i Sverige varje år. Den största delen tas om hand på rätt sätt. Men uppskattningsvis 250 ton läkemedel slängs och hamnar i hushållssoporna eller spolas ner i avloppet.

Men den siffran tycks kunna gå att påverka, med relativt enkla medel. Sedan september förra året har nätapoteket Apotea genom en kampanj samlat in fyra ton överblivna läkemedelsrester. Alla apotek har till uppgift att ta emot överblivna läkemedel, men nätapoteket har erbjudit sina kunder att kostnadsfritt skicka in sina läkemedel, om man vid ett köp beställer en returpåse. Apotea har sedan kampanjen startade skickat ut i genomsnitt 7000 returpåsar i månaden.

– Vi kommer fortsätta att göra det enkelt för kunderna genom att ha returpåse i kassan. Vi lägger i perioder även information i paketen och nyhetsbrev och inspirerar kunderna att hjälpa oss att öka återsamling, säger Tove Ahlström, hållbarhetschef på Apotea.