Annons
Adhd-läkemedel till barn fortsätter att öka

Adhd-läkemedel till barn fortsätter att öka

Förskrivningen av adhd-läkemedel fortsätter att öka och fler barn än väntat fick läkemedel förra året.

2 jun 2017, kl 10:58
0

Annons

Peter Salmi
Foto: Socialstyrelsen

Under 2016 fick 5,5 procent av pojkarna och 2,5 procent av flickorna i åldern 10-17 år läkemedel för adhd, visar nya siffror från Socialstyrelsen. Den förväntade nivån för pojkar i åldersgruppen är 5 procent vilket innebär att den faktiska förskrivningen av adhd-läkemedel till den gruppen är högre än väntat.

Vad det beror på är inte klart, men en förklaring kan enligt Socialstyrelsen vara att även personer som inte uppfyller alla kriterier för en adhd-diagnos, men som likväl har symtom som kräver läkemedelsbehandling, får adhd-läkemedel. Detta kan tyda på en indikationsglidning och ett utvidgat användningsområde för adhd-läkemedlen och Socialstyrelsen påpekar i sin rapport att all behandling måste underbyggas vetenskapligt och kliniskt och samordnas av professionen.

I rapporten konstateras också att de tidigare redovisade regionala skillnaderna i förskrivning av adhd-läkemedel, som Läkemedelsvärlden.se skrivit om, består. Skillnaderna syns inte bara mellan län utan även mellan olika kommuner inom samma län. I vissa kommuner i Norrbottens, Västerbotten och Örebro län får upp till 14 procent av pojkarna i åldern 10-17 år läkemedel. I några kommuner i Jönköpings och Kronobergs län är får endast 2 procent av pojkarna i samma ålder läkemedel mot adhd. För flickor är motsvarande spridning mellan 8 och 0,5 procent.

Vad skillnaden beror på är ännu inte klarlagd.

– En central fråga är om läkemedelsförskrivningen återspeglar den faktiska förekomsten av adhd. Om den gör det kan adhd vara olika vanligt i olika delar av landet. Men variationerna är kraftiga och reser också frågetecken om överförskrivning. Väldigt låg förskrivning kan å andra sidan betyda att alla barn som behöver hjälp inte utreds och behandlas, säger Peter Salmi, utredare på Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Socialstyrelsen utreder nu frågan om de regionala skillnaderna och resultaten presenteras senare i år.

Adhd-läkemedel i siffror

  • I befolkningen mellan 5 och 64 år har andelen som medicinerar mot adhd ökat från 0,2 procent 2006 till drygt 1 procent 2016. Under 2016 var det omkring 103 000 personer som hämtade ut något adhd-läkemedel.
  • Adhd-läkemedel är vanligast bland barn i åldern 10–17 år, men den största ökningen de senaste tio åren syns bland vuxna. Bland kvinnor och män 25–34 år uppgår ökningen till drygt 1260 procent respektive nästan 970 procent.
  • I skolåldern är det dubbelt så vanligt med läkemedelsbehandling bland pojkar som bland flickor. Bland vuxna finns inte samma könsskillnader.
  • Det vanligaste läkemedlet är metylfenidat, som skrivs ut till drygt 80 procent av barnen och runt 70 procent av de vuxna. Men sedan några år ökar preparatet lisdexamfetamin.

Källa: Socialstyrelsen

Vanligaste adhd-läkemedlen

Metylfenidat är det vanligaste läkemedlet, som också rekommenderas som förstahandsval, vid behandling av adhd. Metylfenidat är ett centralstimulerande läkemedel som kan bidra till att förbättra uppmärksamheten, koncentrationsförmågan och att minska impulsivt beteende. Verkningsmekanismen är inte helt känd men dess effekt att blockera återupptaget av noradrenalin och dopamin till presynaptiska neuron är väl klarlagt.

Lisdexamfetamin och dexamfetamin är sedan ett par år också godkända för behandling av adhd. Användningen av dessa ökar, speciellt lisdexamfetamin som ofta ges som andraval om metylfenidat inte ger önskad effekt. Både lisdexamfetamin och dexamfetamin är centralstimulerande psykostimulantia som kan bidra till att minska ouppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet.

Guanfacin godkändes för barn år 2015. Tillhör inte gruppen centralstimulerande läkemedel och förskrevs år 2016 till drygt 6 procent av barnen med adhd. Guanfacin är ett långverkande läkemedel som verkar genom att minska tonus i sympatiska nervsystemet vilket bland annat kan bidra till förbättrat arbetsminne och fokusering.

Atomoxetin är inte heller det ett centralstimulantia och förskrevs 2016 till cirka 20 procent av barn och 10 procent av vuxna med adhd. Atomexin ökar mängden noradrenalin i hjärnan vilket leder till ökar uppmärksamhetsförmåga och minskad impulsivitet och hyperaktivitet hos personer med adhd.

Källa: Socialstyrelsen, Fass, Läkemedelsverket, Janusinfo.

Föregående artikel Hon leder ny väg inom barnonkologin
Nästa artikel Läkemedel och miljö högt upp på agendan