Läkemedel mot svår Alzheimer godkänt av EMEA

Memantin (Ebixa) rekommenderades igår för EU-godkännande av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMEA:s expertkommitté CPMP.

21 feb 2002, kl 16:51
0

Annons

Läkemedlet memantin (Ebixa) reglerar frisättningen av transmittorsubstansen glutamat och har visat sig ha effekt vid svår Alzheimers sjukdom.

Medlet tillhör en ny läkemedelskategori för behandling av demens, så kallade NMDA- eller glutamatreceptorantagonister.

Memantin har tagits fram av det tyska forskningsbolaget Merz.

Memantin har varit godkänt på den tyska marknaden i ett tiotal år. Omkring 2000 patienter har hittills fått preparatet i klinisk praxis, och ungefär lika många inom ramen för kliniska prövningar.