Diabetiker känner inte till riskerna

70 procent av de patienter med diabetes känner inte till att de löper en ökad risk att drabbas av karidiovaskulär sjukdom och stroke. Det visar en ny undersökning utförd av den amerikanska diabetesläkarorganisationen ADA och den amerikanska hjärtläkarorganisationen ACC.

21 feb 2002, kl 19:46
0

Mer än 2000 amerikaner deltog i studien som utfördes mellan augusti och oktober 2001. 68 procent svarade att de inte trodde att kardiovaskulkär sjukdom är en allvarlig komplikation av diabetes. Istället nämnde de blindhet och amputering som allvarliga komplikationer.

Äldre patientyer och diabetiker hade sämst kunskap om riskerna med diabetes. 75 procent hade ingen kunskap om riskerna. tio procent i hela gruppen kunde inte nämna någon komplikation till följd av diabetes.

Runt hälften av patienterna sa att deras läkare aldrig hade diksuterat blodtrycks- eller kolesterolsänkning med dem. Bland rökare sa en tredjedel att läkaren aldrig hade tagit upp att sluta röka.

? Utbildning är mycket viktig, säger Christopher D Saudek, ordförande i ADA, till heart.org.

? Patienterna måste känna till hur de kan påverka sin egen risk, bland annat genom läkemedelsbehandling, säger han till heart.org.