Kvinnor underbehandlas mot benskörhet

Kvinnor som haft frakturer får inte behandling som skyddar dem mot benbrott. Det trots att effektiva terapier finns. Bristande kunskap om behandling och dålig information mellan vårdinstanser tros ligga bakom.

3 nov 2009, kl 19:21
0

Annons

En studie utförd av forskare vid Cambridge University har följt 1 600 kvinnor som vårdats vid en specialistklinik. Av dessa hade 31 procent haft frakturer vid tidigare tillfällen men av dessa hade inte alla blivit rekommenderade behandling för att skydda benen.

Kvinnor som passerat klimakteriet löper en ökad risk att drabbas av frakturer eftersom en minskad nivå av östrogen leder till benskörhet. Riktlinjer i Storbritannien säger att kvinnor över 75 som drabbas av en fraktur ska per automatik erbjudas preventiv behandling med till exempel bisfosfonater eller kalcium och D-vitamin.  Men en studie som nyligen publicerades i tidskriften QJM visar att behandlingen inte når alla.

Av de kvinnor som redan haft en fraktur var det bara 28 procent som var under behandling mot benskörhet.  Av kvinnor över 75 var behandlades 45 procent mot benskörhet. Julie Compston som ledde studien säger till BBC att underbehandlingen beror både på dålig registrering över patienternas sjukdomshistoria och på att allmänläkarna saknar både information och incitament att sätta in förebyggande behandling. Andra menar att biverkningarna gör att patienterna inte vill ta sina läkemedel.

Även i Sverige finns ett problem med underbehandling av äldre med frakturer. Ulrika Bergström vid Umeå universitet har i en avhandling från i somras visat att gruppen med mycket gamla där antalet frakturer ökar dramatiskt växer. Dålig kommunikation mellan vårdformer är ett av skälen som tros ligga bakom den dåliga behandlingsfrekvensen.

Läs mer om hur läkare missar att förebygga äldres frakturer i pappersutgåvan av Läkemedelsvärlden nr 6.