Annons

Krets i armen garanterar rätt behandling

Med hjälp av en krets instoppad under huden i överarmen kan man känna sig säker på att få rätt behandling även i en akut situation. I mitten av maj lanserade ett amerikanskt företag sin VeriChip-teknik under fullt mediapådrag.

20 jun 2002, kl 14:53
0

Annons

? Att snabbt få fram viktig medicinsk information om en medvetslös eller förvirrad patient på en akutmottagning är något som många läkare ser som en fantastisk möjlighet, säger Matthew Cossolotto på Applied Digital Solutions.

Han är själv en av de hittills åtta amerikanska försökspersoner som bär på en risgrynsstor krets i överarmen. Kretsen är helt passiv, men med hjälp av en speciell läsare kan den fås att avslöja en unik verifieringskod som i sin tur ger tillgång till information lagrad i företagets databas.

– Bärarna bestämmer själva vilken information som ska finnas lagrad i databasen, säger Matthew Cossolotto.

Känslig fråga

För en läkemedelsallergiker kan det ju exempelvis vara viktigt att just den informationen finns tillgänglig. Exakt vilken information som får lagras i databasen är dock ännu inte klart. Amerikanska FDA, Food and Drug Administration, har ännu inte beslutat hur kretstekniken ska regleras. Hittills finns endast kontaktuppgifter och viss sjukdomsinformation lagrad om försökspersonerna i databasen. Men Applied Digital Solutions vill så småningom göra hela patientjournaler åtkomliga via kretsen.

– Lagring av medicinsk information är en känslig fråga. Men intresset är stort och vi har fått många förfrågningar från hela världen, säger Matthew Cossolotto.

Detta tack vare det mediauppbåd som bevakade teknikens lansering. I direktsändning i teve bevittnade miljontals amerikaner hur flera frivilliga på en klinik i Florida fick kretsar instoppade under huden. Därmed fick företaget också igång en ordentlig diskussion kring tekniken och dess tillämpningar.

Ett antal intresseorganisationer har kritiserat tekniken och många etiska frågeställningar har rests. Matthew Cossollotto tycks dock ta detta med ro.

– Det kommer att ta tid innan den här tekniken blir vida accepterad. Och den medicinska tillämpningen är bara en av många. Det är ännu för tidigt att säga vilken tillämpning som kommer att ta fart först, säger han.

Flera olika tillämpningar

Kretsen, som liknar de identifieringskretsar som sedan flera år utnyttjas för märkning av husdjur, kan ju även användas för lagring av koder till datorer, mobiltelefoner, portlås etc. Enligt Matthew Cossolotto kan samma krets utnyttjas för flera olika tillämpningar och eftersom de är relativt okomplicerade räknar han med att de sällan eller aldrig ska behöva bytas ut.

– Jag tror att den här kretsen kan bli mycket användbar så småningom, säger Matthew Cossolotto, som ser sig själv och övriga kretsbärare som pionjärer.