Krav på att Apodos säljs

I de nya ägarinstruktioner som Apotekets styrelse inte kunde
acceptera ingår bland annat krav på att Apodos bolagiseras och skiljs
från Apoteket. De ska också avbryta pågående planer på att köpa en ny
grossist.

25 sep 2009, kl 11:29
0

Annons

Innehållet i de instruktioner som Apoteket omstrukturering AB, OAB, lämnade till Apotekets styrelse fredagen den 18 september börjar nu läcka ut. Enligt uppgifter från Dagens Industri och Rapport innehåller dokumentet bland annat krav på att Apoteket måste bolagisera Apodos, företagets dosexpedierade läkemedel, och förbereda en avyttring av verksamheten. Apodos har en försäljning på omkring 2 miljarder kronor. Enligt styrelsen är det främst detta som sätter stopp för utlandssatsningarna där Apodos utgör en viktig del. Läs mer om detta i intervju i Läkemedelsvärlden från i våras.

Dokumentet klargör enligt Dagens Industri också att Apoteket själv måste e till att det blir konkurrens vad gäller läkemedelsförsörjning till sjukhusen. Marknaden öppnades för andra redan i november förra året men hittills har få aktörer bjudit på kontrakt från landstingen. OAB vill att även Apoteket Farmaci där sjukhusförsörjningen ligger ska avyttras om inte konkurrensen kommer igång. Affärsområde Farmaci omsätter idag omkring 7 miljarder kronor.

Apoteket måste också avbryta de pågående samtal företaget för om att köpa en grossist vilket innebär att de blir beroende av nuvarande distributörerna Tamro och Orioloa-KD. Apoteket ska enligt uppgifter inte heller få investera i något nytt terminalsystem och de måste bryta upp kundklubben. De får också krav på sig att inte expandera i detaljistledet vilket förhindrar samarbete som det planerade med Ica.

Det är dessa krav som Apotekets styrelse emotsatte sig på fredagen och som ledde till att de avsattes den 22 september. De nya ägarinstruktionerna som är förankrade i regeringen, har fått skarp kritik av avgående ordförande Per Båtelsson. Han menar att instruktionerna gör att Apoteket inte kan vara en konkurrensmässig aktör på den omreglerade marknaden och säger att det kan innebär att läkemedelsförsörjningen hotas.

I dag omsätter Apoteket 40 miljarder kronor. En konkurrensutsättning väntas i ett första steg halvera omsättningen till 20 miljarder kronor, men med de nya ägardirektiven riskerar ytterligare nio miljarder kronor att försvinna. Kvar blir då bara en fjärdedel av Apotekets nuvarande omsättning.