Roche ansöker om ny indikation för Herceptin

Patienter med HER2-positiv magsäckscancer överlevde i genomsnitt fyra månader längre, 16 månader i stället för 11,8 månader, när det behandlades med Herceptin som tillägg till cellgifter.

25 sep 2009, kl 11:10
0

Annons

Företaget Roche som marknadsför Herceptin har lämnat in en ansökan om ny indikation till EMEA för att få behandlingen godkänd vid HER2-positiv metastaserad magsäckscancer. Detta efter att en analys av en fas 3-studie visat att patienter med höga nivåer av HER2 i patienternas magsäckstumör överlevde längre om de också behandlades med Herceptin.

I studien
ingick 594 patienter med HER2 ? positiv sjukdom, alla fick cellgiftsbehandling, hälften fick dessutom tillägg med Herceptin.