Kranskärlssjuka män som fick Viagra levde längre

Kranskärlssjuka män som fick Viagra levde längre

Män med stabil kranskärlssjukdom som tog Viagra för att få erektion hade i en svensk studie längre överlevnad.

24 mar 2021, kl 11:31
0

Forskare vid Karolinska institutet har publicerat en studie som tyder på att Viagra och andra impotensmedel av samma typ kan ha en hjärtskyddande effekt vid stabil kranskärlssjukdom. Studien har publicerats i Journal of the American college of cardiology.

Även tidigare studie om Viagra

Forskarna studerade män som fått behandling mot erektil dysfunktion minst sex månader efter en hjärtinfarkt, ballongvidgning eller bypass-operation. Eftersom återfallsrisken är högst under det första halvåret klassificeras kranskärlssjukdom därefter som stabil.

Redan i en tidigare studie fann samma forskargrupp en positiv hjärt-kärleffekt av så kallade PDE5-hämmare mot erektil dysfunktion. PDE5-hämmare – till exempel Viagra (sildenafil) och Cialis (tadalafil) – tas i tablettform före samlag. De hämmar ett enzym vilket ökar blodflödet i penis.

Resultaten av den tidigare studien gav ett visst stöd för hypotesen att PDE5-hämmarna samtidigt även är bra för hjärt-kärlsystemet. Detta eventuellt tack vare att de är kärlvidgande och motverkar proppbildning och inflammation.

Men problemet med den förra studien var att kontrollgruppen bestod av kranskärlssjuka män som inte fick behandling för erektil dysfunktion. Därför var det osäkert om PDE5-gruppen verkligen var jämförbar med kontrollgruppen. Det är ju inte otänkbart att de män som efterfrågar läkemedel för att kunna ha sex är friskare än de som inte gör det. Eller tvärtom, att låg efterfrågan på erektionsbehandling skulle kunna tyda på bättre hälsa än i behandlingsgruppen.

Ny studie med annan kontrollgrupp

För att få bort den osäkerheten gjorde forskarna den nya studien på ett annorlunda sätt. Den här gången jämförde de två olika typer av läkemedel mot erektil dysfunktion. Det innebär alltså att samtliga män med stabil kranskärlssjukdom i den aktuella studien hade efterfrågat och fått behandling mot erektionsproblem. Det gör grupperna mer jämförbara.

I den nya registerstudien ingick samtliga män med stabil kranskärlssjukdom i Sverige som mellan 2006 och 2013 fick recept på PDE5-hämmare eller på erektionsläkemedlet alprostadil (till exempel Bondil eller Caverject). Behandlingen skulle ha satts in minst ett halvår efter en hjärtinfarkt eller behandling med ballongvidgning eller bypass-kirurgi.

Det var 16 548 män i studien som fått PDE5-hämmare och 1 994 som fått alprostadil. Fjorton procent av deltagarna i PDE5-gruppen och 26 procent i alprostadil-gruppen avled under uppföljningstiden som var i genomsnitt 5,8 år.

Den totala dödligheten i PDE5-gruppen var 88 procent av dödligheten i gruppen som fick alprostadil. Samma skillnad till PDE5-gruppens fördel sågs när det gällde risken för en ny hjärtinfarkt eller för hjärtsvikt.

Ytterligare forskning krävs

Den positiva effekten verkade också vara dosberoende, ju fler recept på dessa läkemedel som männen fått, desto lägre var deras risk.

– Detta talar för att det finns ett orsakssamband, men en registerstudie kan inte besvara frågan, säger i ett pressmeddelande Martin Holzmann, adjungerad professor vid institutionen för medicin, Karolinska institutet, och den forskare som ledde studien.

Han förklarar att skillnaden mellan grupperna fortfarande skulle kunna bero på något annat än själva läkemedelsbehandlingen.

– För att ta reda på om det är läkemedlet som minskar riskerna skulle vi behöva slumpa patienter till att antingen få PDE5-hämmare eller inte. De resultat vi fick nu ger en stark anledning att göra en sådan studie, säger Martin Holzmann.