Kortare antibiotikakur funkade bra

Antibiotika i sju dagar botade njurbäckeninflammation lika bra som
två veckors behandling visar en svensk studie. Forskarna hoppas att
resultatet kan bidra till att minska antibiotikaanvändningen.

12 apr 2010, kl 12:49
0

Annons

Det är Strama som ligger bakom studien som genomförts vid 21 infektionskliniker i Sverige. I den lilla studien ingick 156 kvinnor med njurbäckeninflammation över 18 år. Alla hade testats positivt för infektion med bakterier känsliga mot ciprofloxacin.

Kvinnorna slumpades till att få ciprofloxacin 500 mg två gånger dagligen i antingen 7 eller 14 dagar. Det huvudsakliga effektmåttet var den bakteriologiska och kliniska läkningen 10 till 14 dagar efter avslutat behandling. Det gjordes även en långtidsuppföljning efter fem till åtta veckor.

Resultaten, som presenteras på måndagen på infektionskongressen ECCMID i Wien, visar att den kortare behandlingstiden gav lika bra resultat som den längre. Dessutom kunde forskarna visa att den vanligaste bakterien var E. coli som låg bakom 92 procent av infektionerna.

Torsten Sandberg, överläkare vid infektionskliniken på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg och medicinskt ansvarig för studien, menar att det är betydelsefulla resultat.
– Kortare behandlingstider kan föra med sig lägre läkemedelskostnader och sannolikt en lägre risk för biverkningar för patienterna. Det kan möjligen också dämpa resistensutvecklingen mot antibiotika, säger han till Ekot.

Studien har genomförts med hjälp av frivilliga insatser från de inblandade klinikerna utan ekonomisk ersättning på initiativ av Strama. Enligt forskarna bakom studien är det svårt att få till den typen av studier eftersom industrin inte är intresserade av att bekosta dem.