Annons

Konsultation online gör nätköp legala

Ett av de större företagen, med hemortsadress på den brittiska kanalön Guernsey, är Hexpress LtD. Företaget startade i början av 2000-talet har idag webbsidor på 16 olika språk under namnet Euroclinix. Hexpress har ett hundratal anställda och söker på sin hemsida fler läkare beredda att sätta sitt namn under internetrecep-ten liksom apotek villiga att leverera […]

30 jan 2012, kl 12:13
0

Annons

Ett av de större företagen, med hemortsadress på den brittiska kanalön Guernsey, är Hexpress LtD. Företaget startade i början av 2000-talet har idag webbsidor på 16 olika språk under namnet Euroclinix. Hexpress har ett hundratal anställda och söker på sin hemsida fler läkare beredda att sätta sitt namn under internetrecep-ten liksom apotek villiga att leverera läkemedlen. En av de mer utvecklade webbsidorna är den på svenska. På kontoret i London arbetar svensktalande på kundtjänsten samt en redaktion som producerar hälsonyheter för den svenska webbsidan, nyheter som alla är länkade till läkemedelsprodukter, till exempel ett »gonorrépaket« innehållande sju tabletter cefixime, 200 mg (i Sverige förskrivs det på licens) och tre tabletter azitromycin, 500 mg. Det kostar 499 kronor och Sverige är behandlingen gratis eftersom den lyder under smittskyddslagen.
Förutom receptbelagda läkemedel för behandling av könssjukdomar profilerar sig Euroclinix på läkemedel för behandling av impotens, övervikt, rökning och p-piller. I sortimentet finns också blodtrycks- och blodfettssänkare.
När jag klickat på den produkt jag vill köpa, Champix (vareniklin), slussas jag vidare till en konsultation som består i att jag svarar på några frågor om mitt hälsotillstånd. Jag svarar sanningsenligt att jag tar blodtrycksdämpande medicin och snusar.

Efter några dagar hämtar jag ut försändelsen med tabletterna tillsammans med en bipacksedel på engelska och ett avrivet A4-ark med en läkares underskrift samt dennes försäkran om att förskrivningen baseras på en fullvärdig relation mellan läkare och patient.
Det är det giltiga receptet och skillnaden mellan en illegal försäljning och en legal.
För det betalar jag närmare 900 kronor, det dubbla mot priset i Sverige, 348 kronor.
Men som det står på Euroclinix webb; Ibland kan man vilja ha en snabb, smidig och diskret hjälp. Och för den som vill det tycks alltså Euroclinix erbjuda en, om än dyr, så legal handelsplats för receptbelagda läkemedel.

Det är i alla fall den slutsats Läkemedelsverket drar efter att ha varit i kontakt med de brittiska myndigheterna. Konceptet att sälja receptbelagda läkemedel via onlinekonsultation är legal enligt brittisk lagstiftning, förutsatt att apoteket är legalt och registrerat hos behörig brittisk myndighet och att läkaren är legitimerad och registrerad.
»Vi kan bekräfta att det använda apoteket är legalt och att den läkare som skrivit under receptet är legitimerad och registrerad« svarade en kollega på det brittiska läkemedelsverket, MHRA, Maria Gustafsson utredare på Läkemedelsverket när hon kontaktade dem.
– Så det vi tyckte såg ut som en ny variant av illegal försäljning av receptbelagda läkemedel tycks vara legal, säger hon.

Det är svårt att uppskatta hur stor försäljningen till Sverige är, tullen räknade under fem dagar in 110 sådana försändelser.
– Men det var bara medicinpaket levererade av UPS leveransservice direkt till kund. Min gissning är att de flesta använder sig av postleverens eftersom det är billigare, säger Håkan Håkansson på Tullverket.
Enligt brittisk lagstiftning är det alltså fullt möjligt att förskriva läkemedel utan att träffa patienten om läkaren anser sig ha fått den information han eller hon behöver.

I Sverige är en sådan verksamhet inte möjligt med dagens lagstiftning enligt Christina Franzen, jurist på Socialstyrelsen.
– Den hälso- eller sjukvårdspersonal som blandar sig i sådant skulle få det hett om öronen. Läkare som förskriver läkemedel ska göra en personlig undersökning av patienten, säger hon.
Det är General Medical Council som registrerar legitimerade läkare i Storbritannien. GMC har riktlinjer för onlinekonsultation. Om förskrivaren inte är patientens stadigvarande läkare ska han eller hon lämna sitt registreringsnummer hos GMC till patienten. För att etablera en dialog med patienten föreslås bland annat ett frågeformulär så att »du försäkrar dig om att du får tillräckligt med information för en säker förskrivning«. Läkaren ska också försäkra sig om att patienten kan följas upp. När jag ringer den svensktalande kundtjänsten för att höra om den möjligheten blir svaret att de förmedlar eventuella frågor. På receptet finns läkarens registreringsnummer angivet.
General Pharmaceutical Council registrerar godkända apotek. Apoteket som skickat mina Champix finns registrerade där. Något hinder för godkända apotek att mot ett giltigt recept expediera läkemedel till en patient bosatt utanför Storbritannien finns inte.

Men är det här avrivna A4-arket verkligen ett giltigt recept, förskrivet utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet?
– Inte i Sverige som sagt och till Storbritannien sträcker sig inte Socialstyrelsens fögderi. Eftersom hälso- och sjukvården i grunden är en skattefinansierad verksamhet är den nationella beslutanderätten inom EU fortfarande relativt hög, konstaterar Christina Franzen.