Kolesterol skyddade äldre mot cancer och infektioner

70 år en åldersgräns där frågan om högt kolesterolvärde i blodet är en riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom blir kontroversiell. Den begränsade forskning som gjorts ger ingen fingervisning.I en holländsk studie följdes 724 personer som var 85 år eller äldre i uppemot tio år. Ingen av deltagarna använde kolesterolsänkande läkemedel. Deltagarna delades in i tre grupper med […]

24 jul 2002, kl 22:18
0

70 år en åldersgräns där frågan om högt kolesterolvärde i blodet är en riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom blir kontroversiell. Den begränsade forskning som gjorts ger ingen fingervisning.
I en holländsk studie följdes 724 personer som var 85 år eller äldre i uppemot tio år. Ingen av deltagarna använde kolesterolsänkande läkemedel. Deltagarna delades in i tre grupper med avseende på totalkolesterol, <5,0 mmol/L, 5,0?6,4 mmol/L och ≥6,5 mmol/L.
För varje steg av 1 mmol/L ökning minskade mortaliteten med 15 procent, efter justering för kön och ålder.
Den vanligaste dödsorsaken var hjärt-kärlsjukdom, men därfanns inga samband med kolesterolnivån. Den lägre totalmortaliteten vid högre kolesterolnivåer berodde på signifikant färre dödsfall på grund av cancer och infektioner. Det fanns ett omvänt förhållande mellan kolesterolnivå och risken att drabbas av nosokomiala infektioner vid kirurgi.
Författarna pekar på två motstridande förhållanden när det gäller stroke. Dels den aktuella studien som inte pekar ut kolesterol som en riskfaktor för kärlsjukdom i hjärnan och dels två metaanalyser som anger att statiner reducerar risken för stroke med 30 procent. Det återstår sålunda att reda ut var balansen mellan plus och minus finns när det gäller kolesterolsänkande terapi för äldre personer. 
The Lancet 1997;350:1119?23