Annons

Överdosering av misstag var värre än självmordssyfte

De som försöker begå självmord med paracetamol misslyckas. De som av misstag får i sig för mycket av samma substans riskerar att dö i högre utsträckning. Det är slutsatser i en studie av 71 patienter med förgiftning av paracetamol vid ett sjukhus i Dallas, USA.50 av patienterna hade försökt begå självmord, 21 hade överdoserat av […]

24 jul 2002, kl 22:18
0

Annons

De som försöker begå självmord med paracetamol misslyckas. De som av misstag får i sig för mycket av samma substans riskerar att dö i högre utsträckning. Det är slutsatser i en studie av 71 patienter med förgiftning av paracetamol vid ett sjukhus i Dallas, USA.
50 av patienterna hade försökt begå självmord, 21 hade överdoserat av misstag. 1 av självmordskandidaterna (2 procent) avled, jämfört med fyra i misstagsgruppen (19 procent). Ändå hade den förra gruppen tagit dubbelt så mycket läkemedel som den senare. 5 av de 71 hade tagit mindre än 4 g, som är den rekommenderade dygnsdosen.
7 av de 21 patienterna i misstagsgruppen hade tagit mer än 10 g paracetamol och totaldosen hade i typfallet intagits under längre tidsrymd än 24 timmar.
Paracetamolförgiftning  svarade för 12 procent av sjukhusets samtliga fall av överdosering under den studerade tiden och 40 procent av fallen med akut leverskada (leverkoma och koagulopati).
Andelen patienter med tillfällig alkoholkonsumtion i samband med förgiftningen var lika i grupperna, men kronisk alkoholism var mer än dubbelt så vanlig i misstagsgruppen. En möjlig förklaring är att kronisk alkoholkonsumtion ger ökad risk för paracetamolförgiftning när alkoholtillförseln stoppas (se Läkemedelsvärl-den 3-97 sid 12?14). 
New England Journal of Medicine 1997;337:1112?7