Annons

KOL-patienter kan bli hjälpta av betablockerare

Personer som drabbats av KOL kan blir hjälpta av att behandlas med
betablockerare. Det visar en holländsk studie.

25 maj 2010, kl 14:06
0

Det är ett forskarlag från Utrecht i Nederländerna som velat undersöka hur personer med kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL, påverkas av behandling med betablockerare. Dessa typer av läkemedel används med försiktighet bland KOL-patienter eftersom de kan göra att luftrören dras samman, något som är negativt för en KOL-patient.

De samlade in data från 2240 personer över 45 år med diagnostiserad KOL som behandlades inom primärvården. Patienterna följdes i omkring 7 år och under den tiden hade 31 procent av deltagarna avlidit och 47 procent hade haft minst en exacerbation vilket innebär en period då sjukdomen blir sämre.

Forskarna såg att bland de som behandlades med betablockerare var risken att avlida eller försämras i sjukdomen, lägre än för andra. Sambandet var störst för så kallade hjärtselektiva betablockerare. Den minskade risken gällde både bland de som hade hjärt- kärlsjukdom och de som inte hade det.

I artikeln, som publicerats i Archives of Internal Medicine, skriver författarna att det verkar vara positivt att behandla KOL-pateinter med betablockerare men att det finns brister med studien. Bland dessa nämner det att diagnosen vissa av studiedeltagarnas KOL i själva verket var hjärt-kärlproblem, tillstånd som betablockerare hjälper mot. De efterlyser fler randomiserade studier för att kartlägga sambandet.

I en kommenterande artikel skriver två kanadensiska forskare att fynden kan innebära nytt hopp för personer med KOL men att det kan ha varit så att friskare patienter i högre utsträckning förskrevs betablockerare, vilket kan ha påverkat utfallet.