Annons

Kodein i topp bland förfalskningar

Varje år toppas förfalskningsstatistiken av kodein. För andra substanser som dextropropoxifen och flunitrazepam har regler ändrats för att minska förfalskning och missbruk.

18 nov 2002, kl 12:39
0

Annons

År efter år ligger kodein i topp i förfalskningsstatistiken. För populära substanser som dextropropoxifen och flunitrazepam har reglerna ändrats för att minska förfalskningar och missbruk. Så är inte fallet för kodein.
? Vi ville få med kodein när man införde förändringarna för dextropropoxifen, säger Stina Jacobsson, chefsinspektör på Apoteket och den som handhar förfalskningsärenden på huvudkontoret.
Det tog Läkemedelsverket dock ingen hänsyn till. Kodeinpreparat behöver inte förskrivas på särskild blankett.
På telefonrecept är det däremot fritt fram att ringa in kodeinläkemedel för tre månaders bruk utan att farmacevten måste kontrollringa.
? Förslaget till ändrade regler omfattade både dextropropoxifen och kodein. Men när vi gick igenom remissvaren ansåg vi inte att det var relevant att ändra reglerna även för kodein, säger Helena Calles, apotekare på juridiska funktionen på Läkemedelsverket.
Av de remissvar läkemedelsverket hänvisar till var 16 av 19 svarande positiva eller hade ingen kommentar till att införa ändringar både för dextropropoxifen och kodein. Däribland Sveriges Läkarförbund, Sveriges Tandläkarförbund, Vårdförbundet, Apoteket AB, Socialstyrelsen och Riksåklagaren.Förändring skulle bli dyrare
Svensk Förening för Allmänmedicin ville först se en tydligare utredning av risker och därefter att alla centralt verkande analgetika förskrivs på särskild blankett. Landstingsförbundet var tveksamma främst av ekonomiska skäl. De befarade att förändringen skulle kunna leda till förändrat förskrivningsmönster med övergång till tramadol och coxiber vilket skulle bli avsevärt mycket dyrare. För LIF svarade främst Pharmacia som ansåg att missbruksgraden av Treo Comp är låg och att en förändring skulle kunna medföra en obefogad rädsla hos patienterna.
För läkarkåren innebär förfarandet med två receptblanketter ett merarbete påpekar Läkarförbundets ordförande Bernhard Grewin. Han menar att risken att läkemedel kommer i fel händer eller används på felaktigt sätt måste vägas mot det merarbete den särskilda receptblanketten medför.
? Om det visar sig när man följer kodein att riskerna är betydliga får man överväga att inkludera även kodeinpreparaten i det här. Myndigheterna får göra en avvägning.