Kliniskt forskningscenter på Karolinska invigt

Igår invigdes Clinical Research Center Karolinska (CRC) på Karolinska sjukhuset av kronprinsessan Victoria. Den nya forskningsavdelningen får till uppgift att stärka den patientnära forskningen.

23 okt 2003, kl 12:12
0

Syftet med satsningen är enligt ett pressmeddelande att foga samman den tidiga, idébaserade forskningen om proteiner och gener med kompetens om hur tester på människor genomförs.

– CRC bidrar på flera sätt till en positiv utveckling för Sverige. Vi kommer att underlätta för biotech-företag och läkemedelsföretag att ta fram produkter snabbt, effektivt och i linje med regelverken, säger docent Pierre Lafolie vid avdelningen för klinisk farmakologi, Karolinska sjukhuset.

Satsningen på kliniska forskningscentra som CRC, som redan finns på några andra universitetssjukhus i landet, kan också ses som ett led i försöken att vända trenden att allt färre kliniska läkemedelsprövningar förläggs till Sverige.

Enligt uppgifter till Läkemedelsvärlden kommer Invest in Sweden Agency, ISA, att delta i det fortsatta arbetet med att värva kliniska studier till Sverige.