Annons

Datormodeller förutsäger läkemedelsabsorption

Datormodeller som bygger på kunskap om molekylers ytegenskaper kan förutsäga ett läkemedels löslighet i tarmen och leda till effektivare läkemedelsframställning. Det visar en avhandling vid Uppsala universitet.

21 okt 2003, kl 16:17
0

Annons

Nya tekniker har under det senaste årtiondet gjort det möjligt att identifiera och producera hundratusentals nya läkemedelskandidater varje år. Tyvärr tas många substanser upp dåligt från tarmen till blodet, vilket gör att de inte kan tillverkas som tabletter eller kapslar. För att kunna förutsäga om en potentiell läkemedelssubstans kommer att absorberas eller inte krävs nya beräkningsmetoder samt kapacitet att behandla stora mängder data.
Christel Bergström presenterar i sin avhandling teoretiska modeller för att studera läkemedels löslighet i tarmsaft och läkemedels transport över tarmväggen. Modellerna rangordnar substanserna efter deras absorptionsegenskaper då läkemedlet fortfarande bara finns som idé.
Avhandlingen visar att det är viktigt att många olika typer av substanser ingår i modellerna så att de blir så generella som möjligt. Modellerna kan resultera i att nya läkemedel utvecklas effektivare och till lägre kostnad.