Klartecken för receptfria läkemedel i handeln möjligt redan i vår

I praktiken kan det bli helt fritt fram att sälja alla receptfria läkemedel i handeln när EG-domstolens slutliga dom faller i målet mellan svenska staten och Bringwells vd Krister Hanner nästa år.

19 sep 2003, kl 17:25
0

Ett domstolsutslag som tydligt går i Krister Hanners favör kan innebära att det över en natt blir möjligt att sälja alla receptfria läkemedel i handeln utan att riskera något straff ? åtminstone fram tills dess att en ny, begränsande reglering träder i kraft.

? Ett utslag i EG-domstolen innebär inget automatiskt upphävande av den svenska lagstiftningen. Men å andra sidan får svenska domstolar inte gå emot en dom i EG-domstolen. Det kan alltså bli riskfritt att sälja receptfria läkemedel i handeln vid ett entydigt utslag till Krister Hanners fördel, säger Karin Wistrand, rättssakkunnig på Utrikesdepartementet.
? Men exakt hur det kommer att bli beror mycket på hur utslaget är formulerat.

Ordnade former att föredra

Målet i EG-domstolen väcktes sedan Läkemedelsverket polisanmält företaget Bringwells vd Krister Hanner, som våren 2001 sålde rökavvänjningsmedel i en av sina butiker i Stockholm (se LMV 7-8/01). Stockholms tingsrätt fick ärendet på sitt bord, men vidarebefordrade det till EG-domstolen i Luxemburg för en vägledande dom. Den slutliga domen väntas falla någon gång under 2004, men innan dess ska den så kallade generaladvokaten avge ett utlåtande, vilket ger en indikation på vartåt det lutar.

Ett mer önskvärt scenario än ?djungelns lag? vore enligt de flesta bedömare som Läkemedelsvärlden talat med att en eventuell avreglering sker under ordnade former, det vill säga efter att ett nytt regelverk, som definierar reglerna för försäljningen, trätt i kraft. Exempelvis skulle en lista på ett urval av läkemedel som får säljas utanför apotek kunna tas fram av Läkemedelsverket, i likhet med den lista som danska Laegemiddelstyrelsen tagit fram. Ännu har dock inte Läkemedelsverket fått något sådant uppdrag från Socialdepartementet.
? Vår utgångspunkt är att monopolet är förenligt med EG-fördraget och därmed att EG-domstolen kommer att gå på vår linje, säger Hans Hagelin, ämnessakkunnig på Socialdepartementet, som inte vill bekräfta att något aktivt förberedelsearbete pågår på departementet utifrån olika tänkbara utfall i EG-domstolen.

Bringwell trolig vinnare

Håkan Mandahl, vice vd på Läkemedelsindustriföreningen (Lif), tror att slutdomen kommer att lyda något i stil med att det vore rimligt att konkurrensutsätta OTC-sortimentet, men att svenska staten har rätt att införa rimliga restriktioner.
? Men statens argumentation känns svag och visst finns det ett scenario där domstolen går på Bringwells linje och det blir fritt fram, säger Håkan Mandahl, som tror att EG-domen kan komma redan i vår.
Läkemedelsindustriföreningen varken vill eller kan i ett sådant läge uppmana sina medlemsföretag att inte leverera till detaljhandeln.
? Det är inte en branschuppgift. Dessutom tror jag att Konkurrensverket skulle reagera. Företag kan bli tvungna att leverera om detaljister begär det, annars är det nog frågan om olaglig leveransvägran, säger Håkan Mandahl.

Svårt se motiv för monopol

Per-Arne Sundbom, avdelningsråd på Konkurrensverket, bekräftar att detaljhandeln i en situation där försäljning i praktiken är tilllåten kan kräva att få receptfria läkemedel levererade.
? I synnerhet om en leverantör är dominerande, så är det lagligt sett svårt att vägra att leverera.

Per-Arne Sundbom ser det som sannolikt att EG-domstolen kommer att gå emot svenska staten.
? Det är väldigt svårt att se några tunga sakskäl idag som motiverar ett monopol på just de receptfria läkemedlen. En avreglering av denna del skulle sannolikt leda till en förbättrad egenvård, exempelvis genom större tillgänglighet på rökavvänjningsmedel, säger Per-Arne Sundbom.

Den 31 mars i år lämnade svenska staten, genom departementsrådet Anders Kruse, in ett yttrande till EG-domstolen. Argument för monopolet som tidigare framförts, till exempel att handelsmarginalen på svenska apotek internationellt sett är låg, gör man ingen stor affär av i denna inlaga. Istället hävdar man bland annat att Sverige är ett glest befolkat land, och att monopolet därmed är ett sätt att säkra tillgängligheten i glesbygd och erbjuda samma priser över hela landet.
? I det sammanhanget tycker jag att man måste väga in den låga servicegraden. Sverige är ju de facto ett av de länder i Europa där det är absolut glesast mellan apoteken, säger Per-Arne Sundbom.