Annons

Janus varnar när läkaren väljer fel läkemedel

Varje gång Olof Wikström väljer läkemedel reagerar janusmodulen. Den hjälper honom med interaktioner, graviditetsrisker, amning och biverkningar. Säkerheten har blivit bättre ? liksom mötet med patienten. Förskrivningsstödet har kommit för att stanna.

17 okt 2003, kl 14:58
0

Olof Wikström arbetar som distriktsläkare på Huddinge vårdcentral söder om Stockholm. I en månad har han haft tillgång till Janus förskrivningsstöd i datorn på vårdcentralen.
En av hans patienter är en 31-årig kvinna. För att demonstrera hur Janus fungerar skriver han ut Arthrotec, en kombinationstablett med diklofenak och misoprostol, till henne. Så fort han skriver in preparatnamnet i datorns medicinlista reagerar janusmodulen som ligger placerad längst ner på skärmen.
Graviditetsknappen blir knallröd och amningsknappen skrikigt gul. Helt riktigt eftersom Arthrotec inte ska ges till gravida kvinnor och det är osäkert om misoprostol går över till modersmjölken.
? Det är bra att få en sån här kontroll varje gång man tar upp patientens medicinlista, säger Olof Wikström.Enkelt och lärande

Men det började egentligen långt tidigare. Olof Wikström var nämligen en av fem allmänläkare som 1996 skrev ihop den första kravspecifikationen på ett förskrivningsstöd som Stockholms läns landsting ville ha.
? Tanken var att ta fram ett diagnos- och förskrivningsstöd, ungefär som en kokbok. Vi fick uppdraget att ta fram vad läkaren på fältet behöver. Vi tänkte på ett komplett journalsystem, fast utan journaldelen.
Efter hand har planerna reviderats och förväntningarna skruvats ned. Janus är inte så omfattande som det var tänkt från början. Men grundtanken, att på ett bättre, klokare och intelligentare sätt hantera läkemedelsval, biverkningar och interaktioner, tycker Olof Wikström att man lyckats med.
? Det jag uppskattar mest är enkelheten och att systemet är lärande.
Det enda han saknar är just kokboken.
? Tänk att en patient kommer och presenterar symtom på borelia. Då tänker jag: ?Hur var det nu igen??. Jag saknar den enkla checklistan som hjälper mig att välja rätt läkemedel. Fördjupningen kan jag ta senare, i andra källor.Janus sover aldrig

Janusmodulen ligger som ett eget fönster i doktorns dator. Det är ett eget program men känner av vad doktorn gör i patientens medicinlista. Modulen består i den senaste versionen av sex knappar; en länkknapp till Janus hemsida (http://www. janusinfo.org), en knapp som reagerar på interaktioner, en som reagerar på graviditetsvarningar, en som reagerar på amningsvarningar, en som visar patientens möjliga biverkningar och den sista som länkar till Kloka Råd, en vidareutveckling av Kloka Listan, de rekommenderade läkemedlen i Stockholms läns landsting.
Interaktionsknappen i janusmodulen lyser ofta upp, speciellt hos gamla patienter som står på Waran eller som har många olika läkemedel. Då är det bara att klicka på knappen för att få reda på vilka aktuella interaktioner som finns för just den här patienten.
Knapparna för graviditet och amning känner dels av om det är en kvinna och om hon är i fertil ålder. Genom att trycka på dem kommer aktuell information upp.
Men trots att knapparna lyser upp är de bara en varning.
? Jag kan alltid skriva ut preparatet, jag är aldrig förbjuden att göra det. Systemet hjälper mig, ungefär som ?Har du tänkt på att??, säger Olof Wikström.
Han uppskattar också att Janus alltid ligger online, att det alltid startas när han går in i en medicinlista.Nöjdare patienter

Elisabeth Tirén är läkare på Boo vårdcentral i Orminge i södra Stockholm. Hon har använt janusmodulen sedan i augusti och hennes erfarenheter är också positiva.
? Jag är jättenöjd, framför allt att interaktioner flaggas upp så tydligt. Det är också lätt att hitta biverkningarna, säger hon.
Om patienten kommer och klagar på klåda är det bara att klicka på biverkningsknappen. Då listas alla biverkningar och sedan alla patientens läkemedel som kan ge dessa biverkningar. Det är en anledning till att hon tycker att mötet med patienten blir bättre.
? Patienterna får mer information och blir nöjdare. Det är enklare, det går fortare och jag känner mig säkrare.Formellt nedlagt

Det var på uppdrag av Hälso- och sjukvårdsnämnden som Läksak 1996 i samarbete med Karolinska institutet initierade ett projekt för utveckla ett datorbaserat besluts- och kunskapsstöd för att förskriva läkemedel. Från början var tanken att det skulle användas av allmänläkare inom primär- vården.
Men formellt är det ursprungliga janusprojektet nedlagt. Det ersattes den 1 januari 2001 med den nya Läkemedelsenheten. Janus är nu en del av Läkemedelsenheten och innehåller bland annat hemsidan och en databas med kvalitetskontrollerade medicinska källor. De inkluderar Apotekets varu- och bildregister, Fass med interaktionskapitel och biverkningskälla för alla läkemedel, landstingets rekommenderade läkemedel i Kloka Listan samt Läksaks behandlingsstrategier. Vidare finns förskrivningsprogram och läkemedelstjänster ? i det senare ingår den så kallade ?janusmodulen?.Upplevs användarvänligt

Neurologiska kliniken på Ersta sjukhus i Stockholm var de första att testa Janus (se LMV 4/01). Enligt en utvärdering av pilotdriften var läkarna mest nöjda med tillgängligheten till samlad farmakologisk information. Efter att ha använt Janus basfunktioner söker sig läkarna vidare till andra stödfunktioner, till exempel Janus webbsida, som ett led i lärandeprocessen. Läkarna angav också att Janus förskrivningsstöd var till hjälp för att informera och diskutera med patienten om priser, alternativa preparat samt preparatets utseende. Janus upplevs som användarvänligt; det ses som en del av journalsystemet och det går lätt att förflytta sig inom Janus olika delar.
Efter flera pilottester och utvärderingar finns idag samarbetsavtal med fem vårdgivare i Stockholms län. Förutom Ersta sjukhus är det Gustavsbergs vårdcentral, Tallhöjdens vårdcentral, Karolinska sjukhuset och Södersjukhuset.Måste lyckas

Stockholms läns landstings ekonomi är inte den bästa. Trots detta kommer janusmodulen att finnas kvar på de vårdcentraler som ingått i pilottesten.
? Jodå, janusfönstret blir kvar på vårdcentralerna. Vi planerar nu för breddinförande tillsammans med journalsystemet Profdoc, så snart vi har knutit ihop alla trådar. Parallellt pågår även aktiviteter med journalsystemet Medidoc, säger Marie Eliasson, som är projektledare för pilotdriften.
Även om ekonomin är dålig ser Marie Eliasson ljust på framtiden.
? Eftersom läkemedel är ett prioriterat område i dessa dagar finns det pengar att spara på en klokare förskrivning. Det försöker vi medverka till i form av läkemedelsinformation och olika läkemedelstjänster.
Hon berättar att det finns ett generellt intresse för Janus runt om i landet. Men de flesta landsting som har fått modulen förevisad väljer att avvakta.
? Först måste vi ju visa att vi kan lyckas med implementering i Stockholm.
Som ett led i det arbetet sjösattes janusmodulen under 2003 på tio vårdcentraler i Stockholmsområdet. Enligt en nyligen redovisad utvärdering vid sex av de tio vårdcentralerna använder 29 av 35 tillfrågade läkare Janus, fyra har aldrig använt det medan två tycker att det är för tidigt att svara.
De delar som används mest är interaktionsdelen som över en tredjedel använder flera gånger per dag. Interaktionsdelen är också den del som flest (10 av 29) säger sig ha störst nytta av. Biverkningsdelen säger 13 av 29 att de har ganska stor nytta av.
Graviditetsdelen används flera gånger per månad av hälften av läkarna. Janus hemsida är den del som används minst. 13 av 29 tillfrågade svarade att de aldrig använder den. 27 av 29 säger att Janus mycket eller delvis har underlättat arbetet.