Jämförpriser på läkemedel

Vi sammanställde vår rapport om jämförpriser/jämförkostnader efter önskemål från flera läkemedelskommittéer. De kommittémedlemmar som tog del av rapporten innan den trycktes var mycket positiva till den. Hoffmanns viktigaste invändning mot rapporten tycks vara att vi använde ordet ?jämförpriser? i titeln. Vi håller med om att ?jämförkostnader? kunde ha varit en deskriptivt korrektare term. Vi valde […]

24 jan 2002, kl 15:12
0

Annons

Vi sammanställde vår rapport om jämförpriser/jämförkostnader efter önskemål från flera läkemedelskommittéer. De kommittémedlemmar som tog del av rapporten innan den trycktes var mycket positiva till den.

Hoffmanns viktigaste invändning mot rapporten tycks vara att vi använde ordet ?jämförpriser? i titeln. Vi håller med om att ?jämförkostnader? kunde ha varit en deskriptivt korrektare term. Vi valde emellertid ?jämförpriser? då det är den term som de flesta är bekanta med i vanliga handelssammanhang.

Vi klargjorde dessutom i den inledande texten att jämförpris i sammanhanget var liktydigt med den faktiska kostnaden per DDD under år 2000 för varje läkemedel som togs upp i rapporten. Vi tror därför att de flesta kan nyttja tabellerna utan att bli förvirrade.