Annons

Introduktion av nya läkemedel kräver försiktighet

Anmäld: PharmaciaAnmälare: IGMÄrende: Annons ArtroxÄrendenr: IGM W490/02Utgång: Fälld

17 mar 2003, kl 16:38
0

IGM menar att annonserna ger uppfattningen att Artrox är ett så potent läkemedel att artrosbesvär från en höftled försvinner på en vecka och personen kan återgå till att dansa bugg eller schottis eller att knäna blir så bra att de klarar av att attackera uppförsbackar. Enligt IGM är dessa påståenden ovederhäftiga, och en kraftig överdrift av läkemedlets effekt.
Enligt produktresumén ses klinisk effekt vanligen inom fyra veckor efter behandlingsstart. Enligt monografin har Artrox en långsamt insättande symtomlindrande effekt som ter sig måttlig.
Pharmacia svarar att rubriker och text avser att belysa hur patienter med artros ibland känner och de begränsningar sjukdomen kan medföra. Avsikten var inte att förstärka produktens effekt. Pharmacia avser att ändra i annonserna.
IGM menar att även om Pharmacia avser att förändra annonserna är avvikelsen så allvarlig att ärendet inte kan avskrivas. IGM påminner också om att återhållsamhet kräver då att ett nytt läkemedel introduceras.
Därför bryter annonserna mot artikel 4 i regelverket och Pharmacia åläggs att betala en IGM-avgift om 60000 kr.