Annons

Inte bara gamla tar många läkemedel

Antalet personer som använder många läkemedel ökar och inte bara i den
äldre befolkningen. Av de som använder fem läkemedel eller fler är över
60 procent procent under 70 år visar en avhandling från
Linnéuniversitetet.

12 maj 2010, kl 12:20
2

Multimedicinering, när en individ tar flera olika läkemedel, förknippas ofta med den äldre generationen. Men ny forskning visar att fenomenet ökar i alla åldergrupper i landet. Bo Hovstadius som arbetar med hälso- och sjukvårdsfrågor på Pricewaterhousecoopers har utifrån uppgifter i Socialstyrelsens läkemedelsregister, gjort en totalanalys av läkemedelsanvändningen på nationell nivå.

Av arbetet som resulterat i en avhandling vid Linnéuniversitet, dras en del oväntade slutsatser.
– Ofta fokuserar man på äldre när det handlar om polyfarmaci men jag har sett att fenomenet att använda många läkemedel ökar i alla åldrar, säger han.

I arbetet med sin avhandling har Bo Hovstadius analyserat data mellan åren 2005 och 2008 från läkemedelsregistret och konstaterar att två tredjedelar av de som har fem eller fler läkemedel är under 70 år. Av de som har tio eller fler läkemedel är 50 procent under 70 år. Många av de som har flera mediciner är i medelåldern och antalet ökar stadigt. Det är också fler kvinnor än män som multimedicinerar.
– På individnivå kan det självklart vara bra med flera läkemedel men vi vet från tidigare studier att många läkemedel ökar riskerna för interaktioner och leder till sämre följsamhet. Med tanke på de nationella insatser som gjort för att minska antalet läkemedel per patient är resultatet inte så bra, säger Bo Hovstadius.

Fortfarande är det så att många äldre tar många läkemedel men sett till absoluta tal är det fler yngre individer som multimedicinerar. Det här är viktigt att tänka på när man diskuterar strategier för en balanserad läkemedelsanvändning menar Bo Hovstadius.
– Det finns en trend att vi blir mer benägna att ta läkemedel, vi kräver mer helt enkelt. I takt med att en ny generation äldre tar plats som tycks mindre till kritiska till läkemedel lutar det åt att vi i framtiden får en ännu större läkemedelsanvändning.

En annan slutsats som avhandlingen lyfter fram är de individer som har tio läkemedel eller fler står för nära hälften av de totala kostnaderna för uthämtade läkemedel.
– Många av de läkemedel som hämtas ut vet vi sedan tidigare att de inte används. När allt fler hämtar ut fler läkemedel kan man fundera på om det förmånssystem vi har är det mest optimala, säger Bo Hovstadius.

Avhandlingen ?On drug use, multiple medication and polypharmacy in a national population? försvaras den 18 maj.

2 Kommentarer

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer