Annons

?Inte aktuellt kontraindicera innan EU:s utredning är färdig?

SSRI TILL BARN, ANDRA INLÄGGET, REPLIK PÅ INLÄGG FRÅN JANNE LARSSON I LMV 1-2/05

24 feb 2005, kl 13:22
0

Annons

Läkemedelsverket har kontinuerligt uppdaterat informationen på vår hemsida om de europeiska läkemedelsmyndigheternas pågående utredning av SSRI-läkemedlen. Det framgår av den att Läkemedelsverket rekommenderar, i avvaktan på slutförd utredning, »försiktighet vid depressionsbehandling av barn, ungdomar och unga vuxna även med andra SSRI än paroxetin«. I avvaktan på utredningen är det inte aktuellt att kontraindicera medlen för barn och ungdom.

En ansökan om godkännande av fluoxetin för behandling av depression hos barn och ungdomar utreds inom EU-samarbetet. Troligen kommer vi inom en snar framtid att ha ett SSRI som godkänts på indikationen depression, vilken för övrigt redan är godkänd i USA.

För övrigt kommer Läkemedelsverket i vår att anordna ett expertmöte för att utarbeta en behandlingsrekommendation om depression hos barn och ungdomar. Denna kommer att baseras på SBU-rapporten och ny kunskap om SSRI-läkemedlen.

Björn Beermann
Läkemedelsverket