Annons

Inget utbyte för hivläkemedel

Nu börjar smittskyddsläkemedel förlora sina patent. Men besparingarna blir små eftersom de inte automatiskt byts på apotek.

10 mar 2014, kl 09:00
0

Annons

Läkemedel som bedöms vara nödvändiga för behandling av sjukdomar som lyder under smittskyddslagen, som till exempel hiv-läkemedel, omfattas inte av förmånen. Dessa preparat är istället helt kostnadsfria för patienten och bekostas av landstingen.

Det gör att de inte kan bytas ut på apotek trots att det finns billigare generiska kopior.
– Är ett preparat förskrivet som smittskyddsläkemedel så frångår man förmånslagen och använder smittskyddslagen. Det gäller även om det skulle vara en produkt som ingår i förmånen i vanliga fall, säger Camilla Berglund, utredare på TLV.

Nyligen gick ett av de första patenten på ett hiv-läkemedel ut. Det är Stocrin, efavirens, som fått generisk konkurrens av Efavirens Takeda. En förpackning med 30 tabletter av originalprodukten kostar 2500 kronor medan generikan ligger på 1760 kronor.  Frågan har uppmärksammats av smittskyddsläkare.
– Än så länge handlar det bara om ett preparat men fler är på gång. Det vi har gjort är att informera förskrivande läkare för att göra dem medvetna om att det finns ett billigare preparat, säger Ingela Berggren, biträdande smittskyddsläkare vid Stockholm läns landsting.

Situationen som uppstår är liknande den som inträffar när patienten förskrivits ett läkemedel som av någon anledning inte ingår i förmånen. Det är alltså upp till förskrivaren att hålla kolla på vilka alternativ som finns.
– Att smittskyddsläkemedel inte ingår i förmånen är ett problem. Det gör att utbytessystemet inte fungerar och det gör att TLVs prövning om prioritering och kostnadseffektivitet inte blir aktuell. På det sättet så kommer vi inte få samma effekt med lägre priser som för läkemedel inom utbytessystemet, säger Magnus Thyberg, chef för läkemedelsenheten vid Stockholm läns landsting.

Inom de flesta landsting är man medvetna om att fler patentutgångar är att vänta för smittskyddsläkemedel. Hur de hanterar frågan varierar, i vissa fall lämnar man åt läkemedelskommittéerna att ge rekommendationer.
-Vi har inte någon egen strategi för just dessa läkemedel, utan vi använder våra vanliga kanaler och aktiviteter. Men det är klart att det blir en större arbetsinsats för oss i landstingen. Det är enklare om det sker ett automatiskt utbyte på apotek än att varje förskrivare ska hålla reda på alla generika som kommer och deras priser, säger Magnus Thyberg.

– Läkemedels- och apoteksmarknadsutredningen tittar på detta och vi får se vad de gör för bedömning av smittskyddsläkemedel när de kommer med sin delrapport i april. Det är ett problem att allt fler läkemedel hamnar utanför förmånen, säger han.

Exakt vilka patentutgångar som står för dörren för hiv-läkemedel är det svårt att få en samlad bild av. Men enligt Anna Bergkvist Christensen, apotekare i Region Skåne som arbetar med horizon scanning, handlar det främst om preparat med en substans. Många hiv-patienter står i dag på kombinationspreparat och många av dessa konkurrensutsätts först längre fram.