Annons
“Inget självändamål med statliga apotek”
Anders W Jonsson ser apoteken som tusen blommor som ska blomma.

“Inget självändamål med statliga apotek”

LmV tar pulsen på Centerpartiet. Anders W Jonsson tror att vi kommer att få se fler exempel på hur apoteken nischar sig och vill ge tullen möjlighet att beslagta misstänkta försändelser.

27 aug 2014, kl 06:45
2

Anders W Jonsson

CenterpartietrnOrdförande i Socialutskottet
Har Centerpartiet några planer för statligt ägda Apoteket AB?
Vi tycker inte att det finns något självändamål med att staten ska äga apotek. Nu när vi fortfarande är i ett övergångsskede mellan monopol och fri marknad behövs det, men på sikt anser vi att det också kan säljas.
 
Bör apoteken få statlig ersättning för hälsorelaterade tjänster?
Jag tycker att man ska fundera på det. Den ersättningsmodell som lades i samband med omregleringen var ganska statisk eftersom vi ville ha en modell som var stabil då, men den är inte skriven i sten. Jag skulle kunna tänka mig att staten ska betala mer för den farmaceutiska tjänsten.
 
Förutom ökad apotekstäthet och utökade öppettider, vad är bättre med dagens apoteksmarknad?
Det är att apoteken kan profilera sig, jag brukar tala om att låta tusen blommor blomma. Apoteket AB led av samma sjuka som svensk sjukvård och såg sig som en del av förvaltningsapparaten, kunden skulle vara tacksam bara att den fick komma dit även om det var 47 minuters väntetid. Nu vet apoteken att de finns till för kunderna och det har kommit många spännande initiativ och jag är övertygad om att det kommer bli fler. 
 
Dagens nivå för högkostnadsskyddet, 2 200 kronor, vad anser du om den?
Den ligger på en bra nivå och den ska nu dessutom indexregleras, något vi beslutat om under mandatperioden.
 
Finns det läkemedel, förutom dagens smittskyddsläkemedel, som bör vara kostnadsfria för patienten?
Nej. Om någon sa att jag fick 500 miljoner att göra vad jag ville med skulle jag inte ordna billigare läkemedel utan satsa på annat som till exempel bättre demensutredningar.
 
Är den fria marknaden den bästa modellen för att få fram nya läkemedel?
Antibiotika är ett tydligt exempel där den inte fungerar, där kan inte marknaden sköta det själv. Det finns också vissa sjukdomar som malaria, som är vanliga i länder med svag ekonomi där kan man tänka sig modeller som inte är marknadsstyrda. Men den fria marknaden ska vara den huvudsakliga drivkraften.
 
Hur viktigt är det med läkemedelsforskning och utveckling i Sverige?
Väldigt viktigt. Vi såg en stor oro för de uppköpshot som kom mot Astrazeneca och vi måste fundera på vad som kan göras för att klimatet ska bli mer gynnsamt för den forskande läkemedelsindustrin.
 
– Men staten är en dålig ägare av läkemedelsindustrin och bör inte gå in med pengar. Staten kan däremot se till att vi har en medicinsk grundforskning av hög kvalité och där har vi tillfört pengar och förändrat skatteregler.
 
Ska Tullverket ha möjlighet att beslagta läkemedel som skickas inom EU som misstänks vara illegala?
– Ja den möjligheten bör finnas. Men det är en fråga som måste tas på EU-nivå.
 
Bör myndigheter som Läkemedelsverket och EMA ta hänsyn till miljöaspekter för ett läkemedel när de beslutar om godkännande?
Ja, den frågar driver vi på EU-nivå. För att få effekt bör miljöaspekten komma in vid godkännandet som ofta tas centralt snarare än vid subventionsbeslut som sker nationellt. 
 
Vilka läkemedelsfrågor blir de viktigaste den kommande mandatperioden?
Antibiotika kommer att vara viktig, den är inte så stor i riksdagen nu. Apotekens 24-timmarsregel kommer fortsätta att debatteras liksom tillgång till apotek på glesbygden.
 

2 Kommentarer

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer