Inget beslut i år om familjemedicinska institutet

Regeringen har nu överlämnat propositionen om ett så kallat familjemedicinskt institut (FAMI) till riksdagen, som dock inte fattar något beslut i frågan i år.

22 nov 2001, kl 14:17
0

FORTBILDNING Den 1 november överlämnade regeringen propositionen om bildande av ett familjemedicinskt institut till riksdagen. Förslaget bygger i huvudsak på utredaren Göran Sjönells utredning från i våras, som beskrevs i detalj i Läkemedelsvärlden 7-8/01.
Institutet, som enligt propositionen lokaliseras till Stockholm, är tänkt som en nationell stödfunktion för kunskapsutveckling inom primärvården. Totalt 60 miljoner kronor avsätts till FAMI fram till 2004.
? Vi är i stora drag mycket nöjda med förslaget, som ger förutsättningar för en förstärkning av primärvården. Vi hade dock gärna sett att de medicinska yrkesgrupperna blivit representerade i FAMIs styrelse, säger Gösta Eliasson, fortbildningssamordnare på Svensk förening för allmänmedicin (SFAM).

Start fördröjs

Tidpunkten för riksdagsbeslutet om FAMI hade inte fastställts vid denna tidnings pressläggning.
? Propositionen är inte uppförd på riksdagens ärendeplan och kommer därför inte att behandlas förrän nästa år, sannolikt i mitten av januari, säger Birgitta Torpman på riksdagens informationsenhet.
Enligt utredningen och propositionen är FAMI tänkt att starta sin verksamhet den 1 januari 2002.

? Om inget beslut tas i år kan starten komma att fördröjas någon eller några månader, säger utredningssekreteraren Svante Pettersson.

Regeringen har tillsatt en organisationskommitté under ledning av Göran Sjönell.