Annons

Information får bara ges för godkända läkemedel

Anmäld: PharmaciaAnmälare: MSDÄrende: Dynastat/valdecoxibÄrendenr: W509/03Utgång: Fälld

16 jun 2003, kl 13:30
0

MSD anmäler en broschyr som Pharmacia använt sig av i marknadsföringen av Dynastat. I broschyren finns rubriken ?Nöjda patienter i kombinationsstudie med Dynastat/peroralt valdecoxib?, där en studie sen redovisas. MSD menar att det måste ge läsaren intrycket att peroralt valdecoxib finns tillgängligt i Sverige vilket inte är fallet. Preparatet är däremot inlämnat för godkännande vilket gör att MSD anser att informationen är en prelanseringsåtgärd, i strid med artikel 2.
Pharmacia (P) bestrider anmärkningen och menar att broschyren är en produktbroschyr för Dynastat (parecoxib). På inga sätt marknadsförs valdecoxib. Inte heller påstås att valdecoxib finns tillgängligt i Sverige.
IGM går på MSD:s linje. I broschyren skriver P att parecoxib snabbt omvandlas till valdecoxib. Dessutom, genom rubrikens utformning, visar man på gott resultat inte enbart med parecoxib utan även med valdecoxib. Det är en icke godkänd behandlingskombination då peroralt valdecoxib inte har marknadsföringstillstånd i Sverige. Det finns, vad som kallas, ett prelanseringsförbud.
IGM är av uppfattningen att broschyren strider mot artikel 2 i reglerna. Därför åläggs Pharmacia att betala en IGM-avgift om 60000 kr.