Annons

Industrin vill ha färre hemligheter

Läkemedelsförmånsnämnden, LFN, ska kunna bli öppnare i sitt arbete, tack vare en ny policy från Läkemedelsindustriföreningen, Lif.

20 feb 2003, kl 17:05
0

LFN har kritiserats för att vara restriktiva med att lämna ut handlingar, av rädsla för att lämna ut företagshemligheter. Richard Bergström, vd för Lif, tycker att det varit för mycket hemlighetsmakeri. Med den nya öppenhetspolicyn ska LFN kunna arbeta mer offentligt.

En konkret åtgärd är att Lifs medlemsföretag uppmanas att redan i samband med ansökan ange vilka uppgifter som man vill ha sekretessbelagda efter beslutet. Efter beslutet bör i princip alla handlingar i ärendet bli offentliga, som ansökan, utredningsprotokoll och beslutsunderlag.

Om ett företag får besked att de kommer få avslag kan de dra tillbaks sitt ärende innan beslutet är formellt fattat. I de fallen vill Lif att LFN ska kunna publicera de principer som låg bakom beslutet.