Individanpassat vaccin testas mot solida tumörer

Individanpassat vaccin testas mot solida tumörer

Första patienterna har doserats i en fas I-prövning med ett vaccin skräddarsytt utifrån patientens tumör.

27 nov 2017, kl 08:18
0

Annons

Det är det amerikanska bioteknikföretaget Moderna Therapeutics som inlett en first in man-studie med sin läkemedelskandidat mRNA-4157.

I studien, som genomförs på sex kliniker i USA, ska 90 patienter som tidigare haft, eller fortfarande har, solida cancertumörer få ett vaccin specialtillverkat just för dem.

Vaccinkandidaten är ett så kallat mRNA-vaccin, vilket innebär att det består av RNA från strukturer på tumören. När vaccinet sedan administreras är tanken att patientens egna celler ska uttrycka dessa strukturer, vilket i sin tur ska hjälpa immunsystemet att känna igen cellerna som främmande och på så sätt angripa tumörcellerna mer aktivt.

Varje vaccin görs specifikt för varje person baserat på en DNA-analys av personens tumör, som identifierar mutationer på cancercellens yta, så kallade neoepitoper. Med hjälp av information om patientens immunsystem, tumörens karaktäristika och avancerad bioinformatik kan forskarna förutspå vilka 20 neoepitoper som ger det starkaste immunsvaret. Utifrån denna information utformas sedan ett individanpassat vaccin.

I fas I-studien studien ska i första hand dos och säkerhet studeras, men forskarna kommer också att mäta immunsvar och tumörpåverkan.

Två grupper av patienter kommer att ingå i studien: dels patienter med tidigare, nu bortopererade, solida tumörer, och dels patienter med icke-operabla solida tumörer. Den senare gruppen kommer dessutom att behandlas med pembrolizumab (Keytruda) under studiens gång.

Enligt Clinicaltrials.gov beräknas studien vara avslutad i mars 2020.