Annons

I Europa har Sverige blivit cold news

Hot news from member states är en stående punkt på agendan när öppenvårdsapotekens Europaorganisation PGEU sammanträder. Ofta hamnar någon nyhet om den svenska apoteksomregleringen här. Men när beskedet senast var att apoteksförsäljningen troligen kommer att skjutas upp till hösten, istället för att ske under sommaren, konstaterade någon att det snarare var »cold news«. En norska […]

8 mar 2010, kl 18:19
0

Annons

Hot news from member states är en stående punkt på agendan när öppenvårdsapotekens Europaorganisation PGEU sammanträder. Ofta hamnar någon nyhet om den svenska apoteksomregleringen här. Men när beskedet senast var att apoteksförsäljningen troligen kommer att skjutas upp till hösten, istället för att ske under sommaren, konstaterade någon att det snarare var »cold news«. En norska tyckte att det hetaste från Sverige just nu var Victorias förlovning med Daniel. Och en finsk deltagare trodde inte att det kommer att hända någonting alls på den svenska apoteksmarknaden.

Det var lite som Melodifestivalen, en massa delmoment utförs i Sverige under en utdragen process som ingen förstår, sedan när Eurovisionsschlagerfestivalen går av stapeln passerar det svenska bidraget ändå ganska obemärkt förbi. Inte för att de politiska beslutsprocesserna inom EU på något vis är mer effektiva än de i Sverige – tvärtom. Det blir tydligt när man försöker få en inblick i vad som är på gång inom läkemedel och apoteksväsendet i Europa.

Anledningen till att de svenska angelägenheterna hamnade i skymundan på PGEU:s möte är att flera av de andra EU-ländernas apotekssystem just nu är satta under lupp. EU-kommissionen anser att deras nationella lagar kan hindra den inre marknaden, som alltså innebär att personer, varor, tjänster och kapital ska kunna röra sig fritt över gränserna inom EU.
Kommissionen ifrågasätter att apoteken ska utgöra undantag, det vill säga att det finns något speciellt med apoteksverksamhet som berättigar lagar om till exempel kompetens hos ägarna och var apotek öppnas. Sådana krav finns nämligen på apotek i många EU-länder, i motsats till vad man kanske kan tro när man följer debatten om omregleringen i Sverige. Förmodligen överraskande för Kommissionen ansåg den generaladvokat, som yttrar sig innan domstolen behandlar ett mål, att just ägarskapskraven i Tyskland och Italien är rimliga. Han menar att reglerna säkrar att folkhälsan och professionalitet är styrande på apoteken och inte finansiella hänsyn. Det är inte alls säkert att domstolen går på generaladvokatens linje, men däremot är det säkert att deras beslut också påverkar de andra medlemsländerna.

Även andra länders apotekssystem är föremål för EU-kommissionens intresse men processerna befinner sig i tidigare stadier. Dessutom har Kommissionen tagit en rad andra initiativ på läkemedels- och apoteksområdet för att skapa bra förutsättningar för marknaden och samtidigt förbättra patientsäkerheten. Förslagen följer olika beslutsvägar av någon anledning och det är många åsikter som ska jämkas. En konsultationsrunda om direktivförslaget om hälso-och sjukvård över gränserna har resulterat i knappt tusen föreslagna tilllägg. Dessa kommer förstås att ta lång tid att behandla och det finns risk att det dröjer fram tills EU-parlamentsvalet i sommar. Och med ett nytt parlament i sin tur måste man troligen göra ett omtag med hela förslaget. Och så här håller det på.

Förhoppningsvis mynnar alla turer ut i någonting positivt för patienterna, men utgången av de specifika frågorna är oviss. Därför kan jag inte låta bli att tänka på deltagarna i Melodifestivalen igen. Och på Victoria och Daniel. Det går nämligen att spela på hur det ska gå för dem allihop på spelsajter på nätet. Om det hade varit tillåtet att spela på politiska beslut tror jag att Unibet kunde ha gjort bra affärer på EU-politiken.