Hormon kan förbättra läkning efter stroke

Forskare vid Sahlgrenska akademin har sett att en insulinliknande
tillväxtfaktor kan förbättra läkning efter stroke på lång sikt.

11 maj 2011, kl 12:39
0

Patienter som drabbats av stroke och som har ökade halter av den insulinliknande tillväxtfaktorn 1, IGF-1, har bättre förutsättningar att läka bättre efter en stroke. Det konstaterar forskare vid Sahlgrenska akademin i Göteborg i en studie.

I studien har man tittat på 407 patienter mellan 18 och 70 år som drabbats av stroke på grund av blodpropp i hjärnan.  Forskarna mätte halten av hormonet IGF-1 och såg att de patienter som hade högre halter av hormonet läkte bättre under perioden tre månader och upp till två år efter stroken. Tidigare forskning har visat att höga halter av IGF-1 tidigt efter själva stroken kan ha en positiv effekt på läkningen. Den nya studien visar att den positiva effekten kvarstår även på sikt.

Nivåerna av IGF-1 ökar hos personer som är vältränade och det bidrar bland annat till kroppstillväxt och ökad benmassa.
– Fynden kan vara en del av förklaringen till varför patienter som får träna mer aktivt med sjukgymnastik uppvisar en bättre läkning efter stroke. Tyvärr har vi inga uppgifter på hur mycket våra patienter tränade efter sin stroke, säger David Åberg, läkare och en av personerna bakom studien.

Resultaten öppnar för att läkemedelsbehandling som höjer nivåerna av IGF-1 skulle kunna förbättra läkningen av strokepatienter. Detta skulle kunna göras genom att antingen ge IGF-1 eller hormonet GH som i sin tur stimulerar kroppens egen produktion av IGF-1.

Studien har publicerats i Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism.