Annons
Holländska farmaceuter tar strid för billigare läkemedel
Foto: Istock

Holländska farmaceuter tar strid för billigare läkemedel

Som svar på höga läkemedelspriser har farmaceuter i Holland börjat tillverka vissa av läkemedlen själva.

8 mar 2019, kl 11:47
0

Annons

Tre holländska apotek har gemensamt bestämt sig för att tillverka vissa läkemedel för sällsynta tillstånd på egen hand, rapporterar Reuters. Anledningen är de, enligt apoteken, orimligt höga priserna på vissa läkemedel.

Ett av läkemedlen apoteken har sin egen tillverkning av är Lutathera – ett cancerläkemedel för behandling av svårbehandlade neuroendokrina tumörer. Läkemedlet består av den radioaktiva substansen lutetiumoxodotreotid och ges som infusion.

Priset för en behandlingsomgång med det apotekstillverkade läkemedlet är 16 000 euro, motsvarande knappt 170 000 kronor. Prislappen från läkemedelsbolaget Novarits, som har marknadsföringstillståndet i Europa, är enligt Reuters 92 000 euro – mer än fem gånger så mycket.

– Människor med sällsynta sjukdomar är beroende av läkemedel som är så dyra att de inte har råd med dem, trots de kan erbjudas till ett mycket lägre pris, säger Marleen Kemper, apotekare vid Amsterdam´s university medical center (UMC).

UMC är ett av de tre apoteken som bestämt sig för att tillverka egna läkemedel för ovanliga tillstånd. De övriga två är Erasmus och Transvaal pharmacy i Haag.

Egentillverkningen är inte olaglig utan görs inom ramen för apotekens möjlighet att specialtillverka läkemedel för enskilda patienter.

Läkemedelsföretagen är däremot inte särskilt positiva till initiativet. Bland annat har man uttryckt oro över läkemedlens säkerhet och menar att den nationella övervakningen av apotekstillverkade läkemedel inte håller samma standard som övervakningen av de som tillverkats av industrin.

Men de särskilda tillverkningsapoteken, som har egna laboratorier, stöttas av den holländska regeringen som brottas med ökade läkemedelskostnader. Nyligen fick UMC också ett EU-anslag på fem miljoner euro för att utveckla sin läkemedelstillverkning. Medlen ska användas för att bygga upp ett center för samarbete och kunskapsutbyte mellan inhemska och utländska apotek.

Förutom lutetiumoxodotreotid tillverkar apoteken även en egen variant av ett äldre gallstensläkemedel, som också använts som off label-behandling av en ovanlig genetisk metabol sjukdom (cerebrotendinös xantomatos). När läkemedlet 2017 fick marknadsgodkännande även för denna behandling höjde läkemedelsbolaget priset för läkemedlet rejält – från cirka 40 000 euro per år till 163 000.

Mellan april och augusti förra året behandlades samtliga holländska patienter (60 stycken) med sjukdomen med det apotekstillverkade läkemedlet. Men sedan den nationella tillsynsmyndigheten upptäckt en orenhet i formuleringen har tillverkningen stoppats.

Det tillverkande apoteket UMC säger dock att man kommer att återuppta tillverkningen så snart man kan garantera att läkemedlet håller tillräckligt hög standard.