Annons

Hög dödlighet vid avbruten tamoxifenbehandling

Kvinnor som avbryter behandlingen med bröstcancerläkemedlet
tamoxifen i förtid har en väsentligt ökad risk att dö i sjukdomen. Det
visar en brittisk studie på mer än 2 000 kvinnor. Allt fler kvinnor
avbryter också behandlingen
med de nya och dyrare aromatashämmarna på grund av besvärande
biverkningar.

2 okt 2007, kl 09:25
0

Tamoxifen har använts i över 25 år för att
förebygga återfall i hormonberoende bröstcancer. På senare år har nyare
läkemedel som aromatashämmare visat sig kunna krympa tumörer bättre och med
färre biverkningar. Men tamoxifen har fortfarande en viktig roll vid
bröstcancer eftersom aromatashämmare bara kan ges till postmenopausala kvinnor. Nu visar en studie från Skottland, som presenterades vid en
bröstcancerkongress i San Francisco i början av september, att kvinnor som
hämtade ut mindre än 70 procent av sina recept på tamoxifen hade en signifikant
förhöjd risk på drygt 16 procent att dö jämfört med kvinnor som hämtade ut alla
sina recept.

I studien var det en på 10 kvinnor som hämtade ut mindre än
70 procent av recepten. Att inte hämta ut läkemedel är ett accepterat mått på
följsamhet eftersom det är ovanligt att köpa mer läkemedel innan de gamla tagit
slut, hävdar forskarna. I studien av professor Alastair Thompson vid University of
Dundee i Skottland och medarbetare ingick 2 080 kvinnor som behandlades för
bröstcancer mellan åren 1993 och 2002. Totalt 79 procent av kvinnorna fick
recept på tamoxifen för att minska risken för återfall efter operation. I
Skottland har alla patienter ett unikt tiosiffrigt avkodat hälsonummer. Det gör
det möjligt att koppla samman data för varje patient med uppgifter från ett
receptregister på apoteket.

Trots att standardbehandling med tamoxifen ska pågå i fem år
använde kvinnorna i studien läkemedlen i genomsnitt 2,42 år. Mindre än hälften
av kvinnorna använde tamoxifen i fem år. De kvinnor som inte hämtade ut några
läkemedel alls hade 50 procents ökad risk att dö jämfört med kvinnor som
använde tamoxifen i fem år.

Forskarna frågade inte efter orsaken till att kvinnorna
avbröt behandlingen, men det är känt att läkemedlen kan ge värmevallningar och
andra besvärande biverkningar som liknar symtom vid menopaus. Därför
rekommenderar forskarna kvinnor som har besvärande biverkningar att diskutera
det med sin läkare, det finns ofta något som kan lindra symtomen. De menar att
resultaten också har betydelse för kvinnor som behandlas med de nyare
aromatashämmarna. Studien visar klart att det är viktigt att fullfölja
behandlingen och allt tyder på att detta gäller båda typerna av läkemedel.

En amerikansk studie på aromatashämmare som presenterades
vid samma kongress visade att mer än tio procent av patienterna slutade att ta
läkemedlen beroende på led- och muskelsmärtor, en sedan tidigare känd biverkan. Det som var förvånande i studien var att så många avbröt
behandlingen på grund av dessa biverkningar. I studien ingick 100
postmenopausala kvinnor som fick antingen Aromasin (exemestan) eller Femar
(letrozol). De fick besvara ett frågeformulär om sin hälsa och biverkningar. De
som angav att de fått mer värk sedan studien startade remitterades till en
reumatolog. Studien visade att symtomen varierade mellan inflammation i
senfästen i skuldra eller handled, inflammation i knän eller artritliknande
symtom i händer eller höfter. Forskarna menar att för en del kvinnor kan
tamoxifen därför vara ett bättre alternativ.

Professor Göran Landberg vid universitetssjukhuset i Malmö
är inte förvånad över studiernas resultat. Man vet sedan tidigare att många
kvinnor avbryter behandlingen i förtid och det finns olika anledningar till
detta. Situationen i Sverige är dock inte helt klarlagd och det kan vara
viktigt att följa upp och uppmärksamma detta även här. Tamoxifen är ett
läkemedel som har funnits länge och det finns bra dokumentation om
biverkningar.
? Det är inte förvånande att det nu börjar komma rapporter
om olika biverkningar även för aromatashämmare eftersom den här typen av
läkemedel har använts under en kortare tid jämfört med tamoxifen, säger Göran
Landberg.

Tamoxifen är ett väl beprövat läkemedel och aromatashämmarna
har inte ersatt tamoxifen helt för postmenopausala kvinnor, påpekar han.
? Det kanske är så att de flesta fortfarande ska ha
tamoxifen och bara vissa begränsade grupper aromatashämmare.
? Det är alltid svårt med följsamheten för läkemedel med
besvärande biverkningar som sträcker sig över så många år, tillägger han.