Hjärtsviktsstudie avbryts i förtid

Novartis har avbrutit sin stora studie inom kronisk hjärtsvikt i förtid efter att det nya medlet visat på mycket god effekt jämfört med enalapril.

7 apr 2014, kl 10:45
0

Annons

Ny behandling mot hjärtsvikt visade på goda resultat i studie.

Enligt företaget är det den oberoende kommittén Data Monitoring Committee, DMC som rekommenderat Novartis att stoppa den kliniska studien Paradigm-HF i förtid eftersom effektmåtten uppnåddes tidigare än planerat.

De tidiga resultaten visar att den nya läkemedelskandidaten, LCZ696, tydligt fördröjde kardiovaskulär död och reducerade sjukhusvård på grund av hjärtsvikt, jämfört med behandling med ACE-hämmaren enalapril.

I Sverige har cirka 250 000 personer hjärtsvikt. Den nya läkemedelskandidaten är en kombination av valsartan och en ny klass läkemedel, så kallade neprilysinhämmare.
Novartis börjar nu diskussionerna med hälsomyndigheter för att få den nya behandlingen godkänd.