Annons

Herceptin skyddar mot återfall i fyra år

Kvinnor med så kallas HER2-positiv bröstcancer som behandlas med den
monoklonala antikroppen trastuzumab har mindre risk att drabbas av
återfall än andra enligt en ny studie.

25 feb 2011, kl 13:18
0

Tidigare studier har visat att kvinnor med HER2-positiv bröstcancer som behandlas med Herceptin (trastuzumab) har en ökad överlevnad upp till två år. Enligt en ny studie som publicerats i Lancet Oncology gör behandlingen att risken att drabbas av återfall minskar upp till fyra år.

Det är resultat från den internationella så kallade HERA-studien där ett hundratal svenska patienter ingår som visar på den ökade överlevnaden. Där har kvinnor som behandlats med Herceptin under ett år efter sedvanligt kemoterapi visat på en återfallsfri överlevnad på 78,6 procent efter fyra år jämfört med 72,2 procent i gruppen som enbart fick kemoterapi. I kontrollgruppen ingick från början 1698 patienter och i trastuzumabgruppen 1703.

I en kommenterande artikel påpekar den finska forskaren Heikki Joensuu från Helsinki university hospital att det intte fanns någon signifikant skillnad i dödsfall mellan de båda grupperna men att det kan ha berott på det höga antal patienter som gick över från kontrollgruppen till trastuzumabgruppen under studiens gång

Tidigare studier har visat att Herceptin kan öka risken för hjärtsjukdom något som bekräftas även i den nya studien.