Handeln får symbol för receptfritt

Handeln får symbol för receptfritt

Ytterligare en symbol på läkemedelsområdet har sett dagens ljus. Denna
gång är det branschorganisationen Svensk Dagligvaruhandeln som låtit ta
fram en grafik som ska kunna användas vid försäljning av receptfria
läkemedel. Inte helt oväntat är symbolen ett kors och färgen grön.

9 mar 2010, kl 15:16
1

Annons

Syftet med symbolen är att signalera till konsumenterna vika butiker som säljer receptfria läkemedel. Bakom den ligger reklambyrån Locomotiv som gjort det på uppdrag av branschorganisationen Svensk Dagligvaruhandel.

Det vita korset mot grön bakgrund är tänkt att användas i butiker, på internet, i medier och trycksaker. Sedan omregleringen av apoteksmarknaden har omkring 6000 butiker anmält till Läkemedelsverket att de vill sälja receptfria läkemedel.

1 Kommentar

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer

  1. I vår förening har vi 435 medlemmar och avser att utbilda en del av medlemmarna om risken för övermedicinering och
    anhörigas situation och deras rättigheter.