Han ökar kunskap om antibiotika

När Ali Al-Behadili blev erbjuden en antibiotikakur för en förkylning på ett apotek i Irak bestämde han sig. Han ville använda sina kunskaper för att informera om antibiotikaresistens. Nu har han startat ett projekt för att informera studenter i landet om riskerna.

19 nov 2012, kl 10:45
3

Ali Al-Behadili, Nippe-stipendiat 2012.

Ali Al-Behadili går femte terminen på apotekarprogrammet vid Göteborgs universitet. Han är uppvuxen i irakiska Najaf, 16 mil söder om Bagdad och det var vid ett besök där som det gick upp för honom att det finns en stor problematik med antibiotikaanvändningen i landet. Han var förkyld och gick till ett apotek för att få hjälp.
– Jag blev erbjuden 500 mg amoxicillin utan någon undersökning. Det går att få tag i princip vilka läkemedel som helst utan recept i Irak, säger Ali Al-Behadili.

Hemma i Sverige igen tog han kontakt med professor Otto Cars ordförande i den internationella organisationen React. Efter ett möte med honom fick Ali Al-Behadili hjälp att göra en projektplan och förslag på hur han kunde gå till väga. I augusti i år var han tillbaka i Najaf och ordnade en workshop med studenter från apotekar-, sjuksköterske- och läkarprogrammen.
– Sjuksköterskorna har inte en enda föreläsning om antibiotikaresistens och apotekarna och läkarna har någon enstaka. De har allmänt en väldigt dålig kunskap om att det är ett stort problem och vad man kan göra åt det. För mig är det viktigt att informera dem eftersom de står för framtidens vård.

Nu har 15 studenter vid Kufa university i Najaf engagerats för att samla statistik om hur antibiotikaanvändningen ser ut i staden med två miljoner invånare. Ett arbete pågår redan med att översätta och ta fram informationsmaterial på arabiska om infektionskontroll, handhygien och antibiotikaanvändning som ska spridas inom vården och i samhället. Ali Al-Behadili sprider också kunskap via sociala medier och har bland annat startat en facebooksida. Ett särskilt utbildningsprogram om antibiotikaresistens för svenska studenter som kan vill åka till Irak och arbeta med projektet finns också med i planerna.
– I mars kommer vi att ha en konferens i Najaf där vi bland annat presenterar resultat från datainsamlingen. Det roliga är att jag tas emot väldigt positivt av de jag arbetar med i Irak som ser Sverige som ett bra exempel på hur man kan jobba med frågan.

Nyligen fick Ali Al-Behadili årets Nippe-stipendium frånorganisationer  Farmacevter utan gränser, FuG, för sitt arbete och han tänker sig en lång framtid för projektet.
– Planen är att på sikt kunna starta ett forskningsprojekt om hur antibiotikaresistensen påverkar miljön i Irak och vi letar efter en lämplig forskare.

3 Kommentarer

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer