Mer effektivt pneumokockvaccin

Pneumokockvaccinet Synflorix har i en studie visat sig vara effektivare än man tidigare trott. Det skyddar 93 procent av de vaccinerade barnen.

16 nov 2012, kl 15:17
0

Annons

Foto: iStockphoto

Glaxosmithklines konjugerade pneumokockvaccin Synflorixs effektivitet har undersökts i en stor studie. Totalt 47 369 barn under 19 månader ingick i den kluster-randomiserade dubbelblinda studien i Finland.

Resultaten visar att vaccinet ger en högre skyddseffekt än man tidigare trott.  Vaccinet visade sig skydda 93 procent av barn under två år mot invasiv pneumokocksjukdom oberoende av serotyper. Studien visade inte heller några allvarligare säkerhetsproblem. Icke-dödliga allvarliga biverkningar rapporterades hos 18 barn.

Studien, som finansierats av GSK, har publicerats i The Lancet.

Sverige införde pneumokockvaccinering i allmänna vaccinationsprogrammet 2009. Synflorix används i dag i 15 av 21 landsting i Sverige. Övriga landsting använder Pfizers vaccin Prevenar 13.