Halland satsar 10 miljoner på läkemedelskunskap

Landstinget i Halland har avsatt 10 miljoner extra i årets budget för att utbilda läkarna på läkemedelsområdet. Pengarna ur egen kassa ska ersätta den tidigare industrisponsrade informationen.

8 feb 2005, kl 13:26
0

Det nya avtalet som reglerar umgänget mellan läkemedelsindustrin och hälso- och sjukvården kostar pengar för landstingen.

Ungefär 10 miljoner kronor räknar landstinget i Halland att det nya avtalet kostar landstinget i uteblivna konferenser och kurser bekostade av industrin.

De pengarna har nu landstinget tagit ur egen kassa som kompensation för bortfallet. Den största satsningen som något landsting gör under det här året, enligt landstingsdirektör Mona Boström.

? Tio miljoner är förstås en uppskattning, företagen har inte velat säga hur mycket de använt. Men vi tror att det är en rimlig insats för att möta det som uteblir.

? Nu kan vi göra en rejäl satsning på sådan utbildning som verkligen är relevant för patientnyttan och för de anställda.

Totalt satsar landstinget ungefär 100 miljoner kronor per år på utbildning och kompetensutveckling.