Hälften tog ut läkemedlen inom stipulerad tid

Vid en kartläggning av nära 4000 itererade recept i Jönköpings län låg följsamheten på 57 procent.

19 sep 2003, kl 17:17
0

I stora drag är resultatet det förväntade, följsamheten brukar i olika studier ligga på cirka 50 procent, säger Kristin Andersson som i sin magisterexamen gjort kartläggningen.
En grupp med dålig följsamhet som Kristin Andersson speciellt noterat var de astmamedel, kortikosteroider, som ska tas regelbundet. För dessa låg följsamheten på 34 procent och underanvändningen på 40 procent.
? Vi vet att om patienten tar dem regelbundet, slipper de stoppa i sig Bricanyl. Men tydligen är patienterna, vad det verkar, dåligt informerade om detta.
Kristin Anderssons slutsats av kartläggningen är att den dåliga följsamheten leder till onödigt lidande för patienterna.
Studien är ett mått på hur stor del av recipen som togs ut under stipulerad tid, men säger inget om vad som sedan händer.
? Jag har tittat på uttagen under ett år. Patienter kan ju ha bunkrat upp året innan, vilket gör att det i min studie ser ut som en underanvändning. Andra kan ha tagit ut mycket under den period jag tittat vilket ser ut som överanvändning, men jag vet ju inte om patienten konsumerat läkemedlen.