Annons

?Graderade betyg riskerar skapa A- och B-lag?

FARMACEVTISK UTBILDNING, TIONDE INLÄGGET

14 nov 2003, kl 14:51
0

Farmacevtiska studentkåren välkomnar att debatten angående utbildningskvalitet har tagit fart, då vår främsta uppgift är att bevaka våra medlemmars studiesituation. Vi har som studenter svårt att se förändringar som sker successivt, varför vi är idel öra för åsikter utifrån.

Anna Celén, vars första inlägg var mycket kritiskt mot Farmaceutiska fakulteten i Uppsala, har haft otur med sin utbildning. Hon går i sista apotekarkullen med den gamla studieordningen. Denna kull har tyvärr råkat illa ut eftersom de alltid är de sista som läser en kurs, varför lärarnas motivation för förnyelse går till den nya kursutformningen snarare än till att ta ett krafttag för att göra en bra sista kurs. Vi vill inte på något sätt försvara att dessa elevers utbildning blir sämre än övrigas, men vi kan tyvärr se att de har råkat ut för lägre tentagränser och återanvändning av tentafrågor. Annas kommentarer angående grupparbeten är visserligen relevanta, men, precis som Björn Lindeke säger i nr 11, allmängiltiga för samhället. Det finns alltid de som jobbar mer än andra, men man ska inte undvika gruppövningar på grund av detta, då samarbete i sig också är en otroligt viktig kunskap.

Att man, vilket både Anna Celén och Dencker/Nylander har framhållit, ska fundera över graderade betyg tar kåren i sitt åsiktsprogram direkt avstånd från. Vi är antagna till en yrkesutbildning, som leder till en legitimation. Detta ska vara en tillräcklig säkerhet för att vi har god kunskap när vi har klarat av tre respektive fem års utbildning. Graderade betyg ökar konkurrensen och försämrar samarbetet mellan studenterna. Vi ser hellre en hög allmän nivå än att ett ?A- och B-lag? skapas.

Även vi på studentkåren oroar oss över att antalet utbildningsplatser i landet har ökat så enormt. Denna ökning gynnar i längden inte vår yrkeskategori. Att söktrycket sjunkit beror dock inte bara på att det nu finns fler farmaciplatser, det finns också en större konkurrens från andra utbildningar, till exempel biomedicin och kemiteknik. Vi känner i dagens läge en stor trygghet över att ha valt Uppsala som studieort. I Uppsala finns Sveriges enda farmaceutiska fakultet och en farmaceutisk studentkår. Förutom en stolt tradition finns här också en hög professionell kompetens. Kompetensen väger dock lätt om den inte kan förmedlas till studenterna. Det är möjligt att vi studenter har sämre förkunskaper nu än förut, men det är i så fall en debatt som bör föras på andra plan, med möjligheter att påverka grund- och gymnasieskolan.

Självklart vill vi vara stolta över den utbildning vi får, och som vi lånar en stor summa pengar för att kunna genomföra. Därför är det av yttersta vikt att vår utbildning även fortsättningsvis håller en hög standard. Vi ser mycket allvarligt på att tentagränser sänks långt under rimlig nivå, och på att kursmoment plockas bort på grund av tidsbrist. Lennart Dencker och Ingrid Nylander skriver i sitt inlägg att man arbetar hårt för att underlätta inlärningen utan att sänka kraven. Detta sker bland annat genom så kallad SI, supplemental instructions. Vi är mycket positiva till detta initiativ, men om man vill få ut resultat från detta kvalitetshöjande projekt krävs betydligt större resurser än nu planerade.
Vi vill också nämna, främst till dig Anna, att Farmacevtiska studentkåren har mycket att säga till om, vi sitter med i de flesta av fakultetens ledande grupper. Det är vår uppgift att tillvarata våra medlemmars åsikter, och föra dem vidare till de organ där förändringar kan göras. Vi önskar att alla studenter tar tillvara på denna möjlighet, tillsammans är vi starka och kan få igenom betydelsefulla förändringar.

Jenny Carlsson
Vice ordförande
Farmacevtiska studentkåren, Uppsala